USAs nye kontrakt for Thule Air Base: Vender tilbake til grønlandsk kontroll

Thule
Utsikt over rampen på Thule Air Base på Grønland. Den nye vedlikeholdskontrakt dekker operasjoner og vedlikeholdsservice for basen. (Foto: NASA).

Det amerikanske luftforsvaret har tildelt en ny vedlikeholdskontrakt for Thule Air Base til et grønlandsk-kontrollert selskap. Reforhandlingen av kontrakten har vært høyt prioritert av Grønland, forklarer førsteamanuensis Marc Jacobsen ved det danske Forsvarsakademiet.

USAs luftforsvar har tildelt en ny vedlikeholdskontrakt for den amerikanske flystasjonen Thule Air Base på Grønland.

Kontrakten ble kunngjort av det amerikanske forsvarsdepartementet 16. desember og er verdt maksimum 3,95 milliarder dollar, ifølge en pressemelding fra departementet.

– Den nye vedlikeholdskontrakten er nå i hendene på et nylig etablert selskap, Inuksuk A/S, hvor 51% er grønlandsk/dansk-eid og 49% er eid av amerikanske Vectrus, sier førsteamanuensis Marc Jacobsen ved det danske Forsvarsakademiet til High North News.

Jacobsen forklarer at den nye kontrakten dermed er i tråd med rammeavtalen fra 2020 mellom USA og Grønland som løste en kontraktstvist mellom de to partene.

I 2014 gikk kontrakten til det amerikanske selskapet Vectrus Services og representerte en vesentlig endring i den langsiktige avtalen mellom Danmark og USA.
Førsteamanuensis Marc Jacobsen ved det danske Forsvarsakademiet.

Grønlandsk kontroll

Marc Jacobsen, Assistant Professor, Royal Danish Defence College,
Marc Jacobsen, Assistant Professor, Royal Danish Defence College, Centre for Arctic Security Studies.
Marc Jacobsen, førsteamanuensis ved det danske Forsvarsakademiet, Center for Arktiske Sikkerhedsstudier.

I et tidligere intervju med HNN, forklarte Jacobsen at kontrakten gikk til det amerikanske selskapet Vectrus Services i 2014, noe som representerte en vesentlig forandring i den langsiktige avtalen mellom Danmark og USA med alvorlige økonomiske konsekvenser for Grønlands nasjonale økonomi. 

– Den ensidige endringen fra USA har vært et stridspunkt siden 2014 og den grønlandske selvstyret har jobbet for å vende tilbake til den opprinnelige avtalen, sa han.

Jacobsen la også til at det å reforhandle kontrakten for Thule Air Base har vært topp prioritert for det grønlandske selvstyret helt siden 2014. I 2020 ble Grønland, USA, og Danmark enige om et nytt rammeverk som sier at selskaper som er kvalifisert til å konkurrere om vedlikeholdskontrakten må være majoritetseid av danske eller grønlandske individer og være basert på Grønland.

Betydelig økonomisk effekt

På mandag sier Jacobsen til HNN at den nye kontrakten er forventet å ha betydelig økonomisk effekt for Grønland i form av skatteinntekter og ved å involvere flere grønlandske arbeidere, lærlinger og praktikanter i vedlikeholdsnæringen på basen. Dette til fordel for de lokale husholdningene og den nasjonale økonomien. 

– Avtalen har også stor symbolsk verdi ved å være et håndgripelig tegn på USAs anerkjennelse av Grønlands bidrag til beskyttelsen av USAs nasjonale sikkerhet gjennom å være vertskap for det amerikanske forsvaret – i tillegg til å signalisere at det grønlandske selvstyret i større grad utgjør en mer likeverdig partner i internasjonal politikk, forklarer han. 

Han legger vekt på at maksbeløpet på 3,95 milliarder dollar kan bli brukt på operasjoner og vedlikeholdstjenester på basen og ikke på noen eventuelle militære oppgraderinger av basen.

Operasjonene og vedlikeholdstjenestene inkludert i kontrakten er blant annet flyplassdrift, sivilingeniørarbeid, miljøledelse, mat- og helsetjenester, forsynings- og drivstofflogistikk, transport, havner, vedlikehold av kjøretøy, og samfunns- og rekreasjonstjenester, står det i en pressemelding fra den amerikanske ambassaden i København.

Nuuk, Grønland
Førsteamanuensis Marc Jacobsen forklarer at den nye kontrakten er en måte for USA å forbedre sin relasjon med Grønland på. Avbildet er Nuuk, Grønland. (Foto: Pro Studio)

Strategisk betydning

Thule Air Base er det amerikanske forsvarets nordligste base. Den spiller en viktig rolle i det amerikanske forsvarets evne til å oppdage og gi tidlige advarsler om ballistiske missilangrep. 

Som High North News har omtalt tidligere, bekreftet USA i mai 2022 at en oppgradering var på trappene og at de skulle investere milliarder i Arktis, inkludert basen i Thule. 

I løpet av de siste årene har Arktis klatret på den amerikanske agendaen for sikkerhets- og forsvarspolitikk. I det amerikanske forsvarets arktiske strategi fra 2019 blir regionen sett på som en potensiell korridor for strategisk konkurranse, spesielt for Russland og Kina.

– Kontrakten er ikke i seg selv en indikasjon på økt amerikansk militært engasjement i Arktis fordi den er forventet og inngått i tråd med tidligere avtaler. I samsvar med disse avtalene vil den nye avtalen vare i 12 år, så dette er veldig standard, sier Jacobsen. 

Han legger til at den nye kontrakten er en måte for USA å forbedre relasjonen til Grønland på, noe som blir viktigere og viktigere med tanke på selvstyrets økende selvbestemmelse. Etableringen av det amerikanske konsulatet i Nuuk i 2020 er enda et eksempel på dette.

– Mens Grønland opplever mer selvbestemmelse, har dets økende geostrateiske betydning i beskyttelsen mot missiler fra Russland og såkalte "røverstater" (rogue states) igjen økt i løpet av de siste circka fem årene. Trumps idè om å kjøpe Grønland sommeren 2019 og Pompeos tale i Rovaniemi noen måneder tidligere eksemplifiserer begge USAs fornyede geostrategiske interesse for Grønland og Arktis. Biden-administrasjonen deler det samme geostrategiske perspektivet, men bruker mye mykere retorikk.

Les også

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Nøkkelord