Grønland «mister» flere unge til Danmark

Hans Peter Mønsted, formann i Avalak, tror et bedre infrastrukturtilbud kan få flere unge grønlendere til å flytte tilbake til øya. (Foto: Avalak)

Innbyggertallet på Grønland minker, og mange mener deler av årsaken er at stadig flere av øyas unge velger å bli igjen i Danmark etter endt studietid. Bedre infrastruktur og politisk stabilitet kan bidra til å snu utviklingen, mener studentorganisasjon.

Fraflytting og «hjerneflukt» er tilbakevendende temaer, så og si over hele Arktis, og Grønland er intet unntak.

Hans Petter Mønsted, formann i Avalak, foreningen for grønlandske studenter i Danmark, jobber for å vedlikeholde tilknytningen mellom de studerende og Grønland. Til avisen Sermitsiaq sier Mønsted at omtrent halvparten av de grønlandske studentene velger å bli igjen i Danmark etter at studiene er ferdige.

- Hvis man skapte et attraktivt arbeidsmiljø for nyutdannede, og en bedre forbindelse mellom de studerende og arbeidsmarkedet på Grønland, ville det kunne få flere til å flytte tilbake, sier han.

Per i dag bor det 56.220 mennesker på verdens største øy.

Formannen i Avalak tror også mangel på politisk stabilitet bidrar til at flere velger å ikke flytte hjem igjen, og han nevner den opphetede flyplassdebatten i fjor som et eksempel.

Skaper usikkerhet

- Hvis man vender tilbake er det som regel med tanke på at det skal være for en lang periode. Den måten store politiske beslutninger, som har stor betydning for fremtiden, tas på i siste øyeblikk - skaper usikkerhet for hva fremtiden kan bringe, sier Mønsted.

Les også: Ny eksportrekord - men befolkningsutviklingen fortsatt en hodepine

- Når man har vært i Danmark i flere år, har man en viss danskhet i seg. Man har tatt en utdannelse på dansk, og har et stort nettverk i Danmark. Når man så ser den passive aggresjon mot Danmark, som blant annet fins i forfatningskommisjonens arbeide, så kan man godt bli urolig for hvordan man vil bli mottatt når man kommer hjem, sier han.

Antall barnehageplasser, og et lavt lønnsnivå på Grønland kan også ha betydning for hvor mange som flytter hjem, mener han.

Bedre infrastrukturtilbud

En bedre infrastruktur, som vil minske avstanden mellom studentenes nettverk i Danmark og Grønland, kan også være gunstig, mener han.

-Det er den sosiale faktoren som trekker folk hjem. Selvstyret kan ikke gå inn og installere venner her og der, men en bedre infrastruktur kan gjøre det lettere å besøke de, der hvor de er, sier Mønsted.

Les også: Det største problemet i Arktis er hjerneflukt

Parallelt med at antallet dansker på Grønland har vært synkende siden 1990-tallet, stiger antall grønlendere bosatt i Danmark.

I 2011 var cirka 14700 grønlendere bosatt i Danmark.

 

 

Nøkkelord