Det største problemet i Arktis er hjerneflukt

Department Director Vincent Fleischer and Undersecretary Grete Ellingsen of the Ministry of Local Government and Modernisation both agree that the widespread interest in the seminar demonstrates the fact that many are interested in local and regional challenges in the Arctic. (Photo: Linda Storholm)
Lokalt- og regionalt folkevalgte i det sirkumpolare Arktis peker på én stor felles utfordring: At folk med utdanning flytter fra området, eller reiser for å ta utdanning og lar være å komme tilbake igjen.

Lokalt og regionalt folkevalgte i det sirkumpolare Arktis peker på én stor felles utfordring: At folk med utdanning flytter fra området, eller reiser for å ta utdanning og lar være å komme tilbake igjen. 

- Det er svært interessant å høre at så mange snakker om hjerneflukten fra nord. Det viser bare hvor viktig det er for Norge å ha de to universitetene i Nord-Norge, sier statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 


Felles utfordringer

For de har mye til felles, små og store samfunn som ligger i nord. Enten de snakker amerikansk, norsk, grønlandsk eller svensk.

I den norske regjeringen mener man at det ligger et uforløst potensial i mer samarbeid på lokalt- og regionalt nivå, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte, sammen med utenriksdepartementet og flere, til debatt om temaet under Arctic Frontiers mandag. 

- Den store interessen for seminaret tyder på at det er et tema som mange er engasjert i, sier  Ellingsen.


Behov for å møtes på tvers

Det er første gang departementet arrangerer et seminar med regionalt utgangspunkt under denne konferansen, og Ellingsen håper dette bare er starten på denne dialogen om regionenes rolle i det arktiske samarbeidet. 

Hun noterte seg mange innspill under debatten, og har spesielt lagt merke til behovet for å møtes på tvers av ulike folkevalgte nivåer. 


- Det handler om folk

Avdelingsdirektør Vincent Fleischer i regionalpolitisk avdeling i KMD understreker at det handler om folk som bor i nord. 

- Det er utgangspunktet, vi vil at dette skal handle om folk som bor her. Når vi snakker om utvikling i Arktis er det folket det handler om, og ikke bare økt bruk. Skal du få til bærekraftig bruk av Arktis må du ha folk der som kan det, sier Fleischer. 

Fleischer og Ellingsen snakker begge om det internasjonale skiftet de opplever, at det snakkes stadig mer om de som bor i nord.

Under Arktisk Råds ministermøte i Alaska i mai er det også planlagt et møte for ordførere fra hele det sirkumpolare Arktis, nettopp for å diskutere samarbeid og medbestemmelse fra lokalt nivå.

Det var stor interesse for seminaret om potensialet for arktiske regioner. (Foto: Linda Storholm)
Det var stor interesse for seminaret om potensialet for arktiske regioner. (Foto: Linda Storholm)

Nøkkelord