Godt miljø under oppdrettsanleggene

- Havbruksnæringen bør ha krav på at de tre tilsynsinstansene fremstår på en samordnet måte, mener fiskeriministeren. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/Kommunikasjonsavdelingen NTFK)
Miljøforholdene under og ved norske oppdrettsanlegg er gode.

Miljøforholdene under og ved norske oppdrettsanlegg er gode. 

For å sikre at miljøpåvirkningen er innenfor det som aksepteres er havbruksnæringenpålagt å overvåke miljøforholdene ved lokalitetene de bruker. 
Fiskeridirektoratet har laget en oversikt som viser at miljøforholdene på bunnen under og ved norske oppdrettsanlegg er gode.

- Oppdrettslokalitetene langs kysten har ulike bunn- og strømforhold og derfor varierer utstrekningen av området der det organiske materialet faller til bunnen. Sammen gir resultatene fra de to typene undersøkelser et godt bilde av miljøforholdene ved norske akvakulturanlegg, sier Henrik Hareide, sjef for tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

De to undersøkelsene som brukes er MOM-B og MOM-C. Oppdrett slipper ut organisk materiale og næringssalter, og undersøkelser av bunnen under og ved anleggene skal sikre at miljøpåvirkningen er innenfor en akseptert ramme. 
B-undersøkelsen er en trendovervåking som måler organisk påvirkning under anleggene, mens C-undersøkelsen måler påvirkningen i et område utover fra anlegget. Flere blir gode

Undersøkelsene gir
miljøet på lokaliteten tilstandsklassene Meget God, God, Dårlig eller Meget Dårlig. 

I perioden 2011-2014 har mer enn 90 prosent av lokalitetene tilstandsklasse God eller Meget God. Trenden viser at flere og flere lokaliteter får et godt miljø under merdene. Mens det i 2011 var 70,1 prosent av lokalitetene som hadde beste karakter hadde andelen i 2014 økt til 75,4 prosent. 

- I 2014 ser vi en fortsatt nedgang i antall lokaliteter med uakseptabel tilstand, tilstandsklasse 4 - meget dårlig. Denne utviklingen kan komme av økt bevissthet om miljøforholdene hos oppdrettsselskapene, men henger nok også sammen med at nye lokaliteter som regel ligger mer eksponert til med gode strømforhold, sier Hareide.


Les også: Jevnt lusenivå, men legemiddelbruken øker

 

Tags