Godt halvår for Sparebank1 Nord-Norge

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge fortsetter veksten. (Foto: SNN/Marius Fiskum)
Sparebank1 Nord-Norge øker resultatet sammenlignet med fjoråret og styrker seg ytterligere i landsdelen. 


Sparebank1 Nord-Norge øker resultatet sammenlignet med fjoråret og styrker seg ytterligere i landsdelen. 

Når første halvår er oppgjort viser bunnlinja et resultat før skatt på 953 millioner kroner. Det er 122 millioner kroner mer enn første halvår i fjor. Konsernsje Jan-Frode Janson forklarer resultatet med bevisste valg fra folk og bedrifter. For det er stadig flere privatkunder som velger banken. Det siste året har utlånsveksten i privatmarkedet vært på 8,8 prosent.   

- Folk er bevisste på at vi setter tydelige avtrykk i landsdelen, og at ved å velge oss er de også med på å utvikle sitt eget lokalsamfunn. De siste årene har vi vært opptatt av å vise hvordan det lokale eierskapet kommer tilbake som samfunnsutbytte, sier Janson. 

Samfunnsutbyttet fra banken har de siste ti årene vært på nesten to milliarder kroner, noe som gjør det mulig for banken å hvert år bidra til gode prosjekter i landsdelen. 

Men om veksten i privatmarkedet er god, så er den enda bedre i bedriftsmarkedet, hvor utlånsøkningen til små og mellomstore bedrifter er på hele 16,8 prosent. Jan-Frode Janson sier at banken stadig får signaler fra næringslivet om at de verdsetter den lokale banken med folk som kjenner de lokale mulighetene og utfordringene. Nøkkeltall første halvår 2018, med tallene fra samme periode i 2017 i parentes:

Resultat før skatt: 953 mill (831 mill) 
Egenkapitalavkastning: 13,3% (12,3%)
Kostnadsprosent: 41,9% (41,5%)
Ren kjernekapitaldekning: 14,7% (15,4%)
Utlånstap: 36 mill (88 mill) 

Hvis du vil lese hele halvårsrapporten fra SNN kan den leses her. 

 

Tags