Gjørmebryting, ekstreme valgtall og nytt håp for nordområdene

Selv om Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bodø Ida Pinnerød (35), ikke tar seieren og ordførerkjedet på forskudd, ønsker hun en tydelig nordområdepolitikk. (Foto: Christine Karijord)
Arbeiderpartiet er valgets store vinner, og allerede er fem ordførere på plass i noen av de største byene i Nord-Norge. Nå er det bare å vente på Bodø, Lenvik, Rana og Tromsø. Men også der er sjansen for arbeiderpartiledelse stor.

Arbeiderpartiet er valgets store vinner, og allerede er fem ordførere på plass i noen av de største byene i Nord-Norge. Nå er det bare å vente på Bodø, Lenvik, Rana og Tromsø. Men også der er sjansen for arbeiderpartiledelse stor.

- Det går en rød vind gjennom nord, og nordområdene har tidligere vært et arbeiderpartiprosjekt, sier Asbjørn Røiseland, professor i Statsvitenskap ved Universitetet i Nordland.

Han forteller at årets kommunevalg er en korreksjon til rikspolitikken.

- I Hammerfest er det helt spesielt, der har arbeiderpartiet en helt enestående posisjon, sier han.

I år fikk Arbeiderpartiet hele 71,1 prosent av stemmene i Hammerfest. Tall man vanligvis finner i mindre demokratiske land.

High North News tok en prat med landsdelens Ap-ledere om mulighetene i nord etter et kommunevalg med ny retning.

 

God dialog

Ordfører i Hammerfest Alf Einar Jakobsen tror grunnen til mange stemmer, er at han har god kontakt med folk.

- Det er kanskje litt overdrevet, at jeg er så populær. Men jeg har tro på en respektfull dialog, og gjerne så uhøytidelig som mulig. Jeg blir gjerne med på søppelplukking eller reingjeting, sier 63-åringen som nylig er kåret til Norges mest populære ordfører av Sentio Research Group. 

Les om Norges mest populære ordfører

Jakobsen tror helt klart at et politisk skifte i nord vil påvirke nordområdepolitikken.

- Nordområdene var Jonas Gahr Støres viktigste satsningsområde da han var utenriksminister. Han var klar og sterk. Og nå er det på tide at vi i nord går sammen og spiller hverandre gode, sier Jakobsen.

I tillegg mener han det er viktig å være våken for det som skjer i Russland.

- På tross av et kjølig forhold til Russland den senere tid, så tror jeg at petroleumsaktivitet i omstridte områder kan bringe oss nærmere hverandre. Og dette gjennom en god, respektfull og nær dialog. I tillegg til at vi ikke tar oss selv så høytidelig, sier Jakobsen.

Ordfører i Hammerfest Alf Einar Jakobsen (63) tror grunnen til mange stemmer, er at han har god kontakt med folk.
Ordfører i Hammerfest Alf Einar Jakobsen (63) tror grunnen til mange stemmer, er at han har god kontakt med folk. (Foto: Arbeiderpartiet)

Samferdsel og kommunikasjon

For ordfører Marianne Bremnes (51) fra Harstad Arbeiderparti blir det viktig å videreføre det politiske samarbeidsforumet O6, hvor ordførere i de seks største nordnorske byene slo seg på lag i 2012.

- Det er forskjell på lokal og nasjonal politikk, men jobber vi flere sammen, kan vi helt klart påvirke nordområdesatsingen. Og jeg har intensjon om å videreføre O6, sier Bremnes, som er den eneste av ordførerne som er igjen i samarbeidsforumet.

- Da blir det jeg som får ta initiativ til første møtet. Og jeg må si jeg er glad for at O6 har skiftet farge. Vi vil helt klart få sterkere gjennomslagskraft, særlig når det blir ny regjering om to år, sier Bremnes.

Selv ønsker hun å påvirke til å satse på samferdsel og kommunikasjon i nord.

- Jeg ønsker en øst – vest –akse mot Russland, ei flyrute til Sverige og jernbane i Narvik. Og så må det bli lettere for oss i nord å møtes. I dag er Gardermoen enkleste møtested for samtlige fra de store byene i nord, sier Bremnes, som fikk 37, 0 prosent av stemmene i Harstad.

For ordfører Marianne Bremnes (51) fra Harstad Arbeiderparti blir det viktig å videreføre det politiske samarbeidsforumet O6, hvor ordførere i de seks største nordnorske byene slo seg på lag i 2012.
For ordfører Marianne Bremnes (51) fra Harstad Arbeiderparti blir det viktig å videreføre det politiske samarbeidsforumet O6, hvor ordførere i de seks største nordnorske byene slo seg på lag i 2012.

Bli enige om satsning

I Narvik hadde de Ap-ordfører i 100 år. Så kom Høyre til makta for fire år siden. Nå er Ap tilbake med Rune Edvardsen (50) ved roret.

- For meg er det gledelig at det blir Ap-ordførere i de største byene i nord. Vi må snakke med en mest mulig samlet stemme, for det er slik vi får tyngde, sier Edvardsen, som mener man fort kan ødelegger for hverandre dersom man står for hardt på sitt.

- Før har det vært mye fokus på to store byer, men nordområdene er tjent med at det bor folk over alt. Og at man blir enig om satsningsområder, sier ordføreren, som fikk 30,9 prosent av stemmene.

Han mener det er viktig at man står samlet i nord, drar i samme retning og ikke ender opp med å konkurrere mot hverandre.

- Som eksempel kan man bli enig om at Høgskolen i Narvik satser på teknologi, og blir best på det, sier han.

I Narvik hadde de Ap-ordfører i 100 år. Så kom Høyre til makta for fire år siden. Nå er Ap tilbake med Rune Edvardsen (50) ved roret.
I Narvik hadde de Ap-ordfører i 100 år. Så kom Høyre til makta for fire år siden. Nå er Ap tilbake med Rune Edvardsen (50) ved roret. (Foto: Privat)

Sterke distrikt

I Lenvik kommune er Kjetil Johansen i forhandlinger.

- Det er ikke helt klart enda, men vi bør kunne komme i mål snart, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Han mener Ap-suksessen i nord, og i Norge for øvrig er et signal om å ønske fellesskapsløsninger.

- Jeg tror dette er veldig positivt for nordområdene. I nåværende regjering har vi vært helt borte, bare se på nasjonal transportplan, sier Johansen.

Han mener man i nord må stå sammen om å bygge sterke distrikt, med sterke sentrum.

- Vi må trekke til oss kompetanse. Vi må ruste opp veinettet vi har og vi må ha gode hurtigbåtforbindelser. Og ikke minst må togforbindelsene oppgraderes, sier Johansen, som mener oljekrisen i nyhetene gjenspeiler fokuset på sør.

- Gjennom nyhetene skulle man tro oljealderen var død, men det er jo kjempeaktivitet her nord, sier Johansen, og legger til at god nordområdepolitikk handler om å satse på industri og næringsliv.

- I tillegg skal man ha et sikkerhetspolitisk perspektiv over det hele, sier Johansen.

Og for å ta vare på folk i distriktene, mener han fokus må være på gode tjenester.

-Det handler om å beholde de tjenestene kommunen er lovpålagt å levere, avslutter ordførerkandidaten.

 

Gjørmebrytingen er forbi

Etter et rødt valgskred i Tomsø, ser det ut for at Arbeiderpartiets Jarle Aarbakke (72) kan overta ordførerkjedet.

- Det er veldig positivt med et politisk skifte i nord, sier den tidligere lederen av regjeringens ekspertutvalg for nordområdene fra 2006 til 2008.

Han mener den nordlige landsdelen så og si har vært borte fra nasjonal transportplan.

- Uten aktivt bruk av det offentlige, så sliter Nord-Norge. Jeg tro vi nå vil se ordførere som etterspør satsing fra regjeringen Solberg. Utfordringen er en blå-blå regjering, sier Aarbakke.

Han er enig med andre Ap-ordførere om at det er viktig å satse på kommunikasjon og infrastruktur i nord.

- Vi får satse på å påvirke gjennom O6, den røde menighet, ler politikeren, og legger til at han har stor tro på de tre nordligste fylkene.

- Gjørmebrytingen mellom Bodø og Tromsø er forbi, og jeg mener av hele meg at vi har mye å lære av hverandre, sier Aarbakke, som også har vært rektor og leder for Universitetet i Tromsø.

Etter et rødt valgskred i Tromsø, ser det ut for at Arbeiderpartiets Jarle Aarbakke (72) kan overta ordførerkjedet.
Etter et rødt valgskred i Tromsø, ser det ut for at Arbeiderpartiets Jarle Aarbakke (72) kan overta ordførerkjedet. (Foto: Torbein Kvil Gamst)

Ikke satset i nord  

Rune Rafaelsen (69), leder av Barentssekretariatet, mener Solberg- regjeringen helt tydelig har satset på andre områder enn nord.

- Når jeg overtar som ordfører i Sør-Varanger ønsker jeg å satse på logistikk mot Russland. Og vi kommer til å være høyt på banen i forhold til det maritime, sier Rafaelsen, og legger til at det som er gjort av investeringer i Kirkenes stort sett kommer fra privat kapital i utlandet.

Han mener neste steg i nordområdepolitikken definitivt er infrastruktur.

- I dagens regjering ser man at store logistikk-spørsmål er sørvendt, og det må endres. Vi har store prosjekter pågang her nord, og ingen ting er bedre enn et samarbeid mellom de tre nordligste fylkene, sier Rafaelsen.

 

Aktiv nordområdepolitikk

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bodø Ida Pinnerød (35) tar ikke seieren og ordførerkjedet på forskudd. Men er det noe hun ønsker seg, så er det en tydelig nordområdepolitikk.

- Vi ønsker å være tydelig i forhold til forsvaret, sikkerhet, beredskap og kunnskapsutvikling i nord, sier Pinnerød.

I tillegg er tett dialog mellom næringsliv, kunnskapsmiljø og offentlig sektor viktig.

- Vi har lansert at vi ønsker en nordområdestrategi. Bodø skal være sikkerhet- og beredskapsbyen, vi skal satse på universitet og kunnskapsutvikling, sier ordførerkandidaten. 

Og det å kunne samarbeide med andre Ap-ordførere omkring nordområdepolitikk blir viktig.

- Det vil tydeliggjøre hele regionen, sier Pinnerød.

Arbeiderpartiets Ida Marie Pinnerød (35) kan bli ny ordfører i Bodø dersom kabalen går opp. Mange frykter at
Arbeiderpartiets Ida Marie Pinnerød (35) kan bli ny ordfører i Bodø dersom kabalen går opp. Mange frykter at "Ny by - Ny flyplass"-prosjektet i Bodø vil få mindre fokus dersom Høyre og Ole Hjartøy mistet ordfører-posisjonen. (Foto: Christine Karijord)

Løfte landsdelen

Dersom kabalen går opp, blir Geir Waage (48) Ranas neste ordfører. Han mener et potensielt samarbeid og ledende arbeiderpartipolitikk vil å løfte nordområdene opp til et høyere nivå.

-For Mo i Rana er det svært viktig å være en del av nordområdesatsingen, og ikke minst viktig å være med i et samarbeid som kan å løfte landsdelen vår, sier Waage.

Han mener Rana og resten av landsdelen er full av viktige naturressurser og industriell kompetanse. Og at et godt samarbeid, gode nettverk og rett fokus kan åpne opp for nye muligheter.

-Men selv om vi har mineralressurser og gass, så mener jeg som flere andre at vi behøver å styrke infrastrukturen i nord, sier Waage.

 

Dersom kabalen går opp, blir Geir Waage (48) Ranas neste ordfører. Han mener et potensielt samarbeid og ledende arbeiderpartipolitikk vil å løfte nordområdene til et høyere nivå. Han vil gjerne fortsette jobben han mener Jonas Gahr Støre startet .
Dersom kabalen går opp, blir Geir Waage (48) Ranas neste ordfører. Han mener et potensielt samarbeid og ledende arbeiderpartipolitikk vil å løfte nordområdene til et høyere nivå. Han vil gjerne fortsette jobben han mener Jonas Gahr Støre startet . (Foto: Arbeiderpartiet)

Høye ambisjoner

I Alta har også Arbeiderpartiet fått fortfeste.

- Vi har vært tydelig på at Norge holder på å miste farta i utviklingen av Nordområdene. Med Ap-styring i de største byene i nord, vil nordområde-fokuset styrkes, sier påtroppende ordfører Monica Nielsen (41), som er tredje generasjons Ap-ordfører etter mamma Eva Nielsen og morfar Einar Eriksen.

Hun mener politikk i nordområdene er like mye nasjonal og global, som lokal politikk.

- Styrket samarbeid og godt nettverk på tvers av kommunene-, fylkes- og landegrenser er viktig, sier Nielsen, og legger til at det nå vil komme nordområdepolitisk ambisiøse ordførere på banen.

- Vi har alle høye ambisjoner i neste kapittel i nordområdepolitikken, sier Nielsen.

Men med Ap-styring i de største byene i nord, vil nordområde-fokuset styrkes, sier påtroppende ordfører Monica Nielsen (41), som mener mye av den jobben Jonar Gahr Støre begynte fort ble glemt.
Men med Ap-styring i de største byene i nord, vil nordområde-fokuset styrkes, sier påtroppende ordfører Monica Nielsen (41), som mener mye av den jobben Jonas Gahr Støre begynte i nord fort ble glemt. (Foto: Arbeiderpartiet)

Tags