Gjennombrudd for arktisk senter

The Russian Ministry of Communications and Mass Media of the Russian Federation plans to make 100 Mbit/s ultra-fast broadband (UFB) available to 80 percent of Russian residents by 2018, with the ultimate goal of providing affordable and accessible broadband to 95 percent of the households by 2020, accordring to the report. This photo is taken in Murmamsk. (Photo: Linda Storholm)
Centre for High North Logistics i Kirkenes og Murmansk kan være sikret videre drift og utvikling etter at Venstre går inn for en bevilgning på 2 millioner kroner over statsbudsjettet.

En viktig global kunnskapsbase for transport og logistikk i nordområdene kan være sikret etter at Venstre går inn for en grunnbevilgning på 2 millioner kroner i partiets forslag til statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Nordområdesenteret, 

Centre for High North Logistics (CHNL) er basert i Kirkenes og Murmansk. Senteret ble i 2008 opprettet for å formidle og være en kilde til utvikling av kunnskap om skipsfart i nordområdene, i skjæringspunktet mellom forskning, offentlige myndigheter og næringslivet.

Universitetene tar ansvar
Den opprinnelige finansieringen gikk ut i 2013. Universitetet i Nordland og UiT Norges arktiske universitet ønsker å bidra til å utvikle CHNL videre til et faglig internasjonalt sterkt senter for informasjon, forskning og utdanning. Dette skjer ved at senteret organiseres som en del av de to respektive universitetene, går det frem av meldingen. 

I tillegg til omfattende privat finansiering ser universitetene at en statlig grunnfinansiering er nødvendig. Næringskomiteen i Stortinget uttalte seg i 2013 enstemmig positivt om senteret, men regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder likevel ingen bevilgning.

Venstres statsbudsjett
Venstre skal legge frem sitt forslag til statsbudsjett mandag. Partiet bekrefter at en bevilgning på 2 millioner til CHNL vil være en del av forslaget.  Venstre viser til det samarbeid som CHNL får til mellom nasjonale og internasjonale miljøer når det gjelder logistikk, transport, beredskap, miljøovervåkning og verdiskaping, skriver Nordområdesenteret i en pressemelding. 

-Dette kan gi viktige bidrag til utviklingen i nordområdene, sier Venstres stortingsrepresentant Abid Q. Raja.

 CHNL setter stor pris på at Venstre vil legge en bevilgning på 2 millioner i budsjettforslaget som partiet legger frem mandag.
-Ettersom Venstre og KrF skal forhandle med regjeringen om statsbudsjettet for 2015, forventer vi at grunnbevilgningen til CHNL blir gjennomført, sier Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret i Bodø og styremedlem i CHNL.

 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: