Gjelda er på over 14 milliarder kroner

Northlandkonkursen er en av de mest omfattende i Skandinavia noensinne. (Foto Northland.eu)
Vanskelig å finne sidestykke til konkursen i Northland.

Vanskelig å finne sidestykke til konkursen i Northland.   

- Det koster å være med i gruvebransjen, sier bostyrer Hans Andersson til Svenske Dagbladet.

Da High North News sist snakket med Andersson hadde han fortsatt ikke helt oversikt over boets skyld og gjeld, men nå er boberetningen klar, og ventet innlevert denne uken.

 

Større enn Saab

Totalsummen på skyld og gjeld er på 14 milliarder kroner. I tillegg kommer gjelden i det norske selskapet, som er på omkring 1,4 milliarder norske kroner. Til sammenligning hadde Saab gjeld på mellom 12 og 13 milliarder svenske kroner da de gikk over ende i 2011.

Det største kravet etter Northlandkonkursen er det obligasjonseierne som har, siden virksomheten i stor grad var finansiert gjennom selskapsobligasjoner. Kravet fra obligasjonseierne er på 8,2 milliarder svenske kroner.

Av verdier ligger det omkring en milliard igjen i boet. Det er i hovedsak verdien på gruven, anrikningsverket og jernbanevogner.

 

Flere interesserte kjøpere

Northlandkonsernet gikk til skifteretten 8. desember 2014, og hadde da virksomhet i både Norge og Sverige. Advokat Hans Andersson som er bostyrer jobber med å selge gruven, og tidsplanen han jobber etter er at salget skal være gjort i løpet av mars, og at en overtakelse kan skje i løpet av mai. Andersson har tidligere sagt at det er flere interessenter til å kjøpe, men det er ikke kjent hvilke selskaper det er snakk om.

Flere kilder har overfor High North News pekt på LKAB som den eneste sannsynlige kjøperen, blant annet fordi de er den eneste jernmalmaktøren som åpenbart vil ha synergi og effekt av et kjøp.

Men LKAB selv avviser at de er interessert, og sier de har mer enn nok med å utvikle egne prosjekter i regionen.

 

Prisene vil holde seg nede

Prisene på jernmalm har falt drastisk det siste året, og gir bransjekjennere liten tro på at noen vil kjøpe gruven for å drive den videre. En såkalt slakt trekkes fram som langt mer sannsynlig.

Den svenske banken SEBs gruveanalytiker Julian Beer er en av skeptikerne. Til avisen NSD sier Beer at han tror det vil drøye før Northland Resources igjen kan bli lønnsomt, med tanke på at Kina for øyeblikket har en stor overproduksjon av jernmalm, som fører til at prisene holdes nede. Han tror også etterspørselen etter jernmalm vil bli mindre i årene som kommer, og det vil også påvirke prisene. 

Nøkkelord