Fylkesrådslederen i Troms: - Forsvaret må speile at nordområdene er viktigst

Fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth er bekymret over at forsvarssjefen fremmer forslag om «omkamp» på vedtak gjort i tidligere langtidsplaner. (Foto: Lars Åke Andersen)
Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), mener fremtidens forsvar må speile at nordområdene er det strategisk viktigste utenrikspolitiske interesseområdet for Norge. Slik forsvarssjefens fagmilitære råd fremstår nå, vil Nord-Norges operative evne svekkes, mener hun.


Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), mener fremtidens forsvar må speile at nordområdene er det strategisk viktigste utenrikspolitiske interesseområdet for Norge. Slik forsvarssjefens fagmilitære råd fremstår nå, vil Nord-Norges operative evne svekkes, mener hun.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR), som ble lagt frem for en måned siden, byr på mange endringer for Forsvaret i nord.

Blant dem; nedleggelse av Orion-overvårningsfly på Andøya, flytting av kystvakta på Sortland, nedleggelse av Kystjegerkommandoen, og alliert treningssenter i Harstad. For å nevne noen. Samtidig tas det til orde for en styrking, både på Evenes, i Porsanger og i Sør-Varanger. 

- Det fagmilitære rådet er en total kursendring, uttalte Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland, til High North News etter fremleggingen til forsvarssjef Haaknon Bruun-Hanssen.


- Svekker vår operative evne

- Samlet svekker dette forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge og i det primære innsatsområdet. Det svekker vår operative evne og vår evne til mottak av alliert støtte, mener fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth.

Ap-politikeren uttrykker bekymring over at forsvarssjefen fremmer forslag om «omkamp» på flere vedtak i tidligere langtidsplaner, herunder helikopterbase og ledelse på Bardufoss.

- Her er investeringer 500 millioner kroner igangsatt, påpeker hun - og legger til:

- Også Stortingsvedtaket fra 2012 om organisering av Forsvarets kontroll og varsling må gjennomføres i henhold til vedtak, herunder flytting av Luftforsvarets kontroll og varslingsskole til Sørreisa.


- Gjennomgripelige endringer

Fylkestinget i Troms har også tidligere uttrykt bekymring over flere av forslagene, som de mener svekker forsvarets evne til å bidra i det de beskriver som den "samlede beredskapen i samfunnet".

- Et samlet storting har nordområdene som sitt strategisk viktigste utenrikspolitiske interesseområdet for Norge. Da er det naturlig at vår forsvarsevne skapes i nord. De endringene som nå er spilt inn til langtidsmeldingen om forsvaret, er derimot noe av det mest gjennomgripelige vi har sett for forsvaret i nord, sier Myrseth i en pressemelding.

FMR er nå sendt ut på høring, blant annet til fylkeskommunene og de berørte kommunene. Forsvarsdepartementet har oppfordret både interessentgrupper og andre berørte til å fremme sine synspunkter, og komme med skriftlige innspill. Departementet planlegger å invitere til flere dialogmøter i løpet av november. 

Den nye og oppdaterte langtidsplanen, og plan for videreutvikling av forsvarssektoren, skal fremmes for Stortinget i løpet av våren.

 

Tags