LKAB betaler 3,7 milliarder for flytting av Kiruna

LKABs gruvevirksomhet i Kiruna gjør at store deler av byen må flyttes.

Og flytteregningen på 3,7 milliarder svenske kroner, den tar i første omgang LKAB, skriver Fremover

Omregnet til norsk valuta utgjør regningen 3,4 milliarder kroner. Pengene skal betales til Kiruna kommune over en syvårsperiode slik at det kan bygges et nytt bysentrum. All eksisterende infrastruktur i det aktuelle området må erstattes, både vann, avløp, gater og veier. 

 Avtalen som er inngått mellom LKAB og kommunen beskriver også hvordan blant annet skoler, redningstjeneste, bibliotek, busstasjon og svømmehall skal erstattes. 

 Det er fortsatt uklart hvordan man skal finansiere flyttingen av privat eiendom, men LKAB har signalisert at man vil komme tilbake til dette spørsmålet i løpet av høsten. 

 

Nøkkelord