Frykter ekstrem prisøkning, når folk flytter fra øya

Svalbard Venstres Eirik Berger mener det er det håpløst å gjøre en ekstern kvalitetssikring med avvikling som eneste perspektiv for Svea-gruven. (Foto: Privat)
Venstres lokalstyre-kandidat Eirik Berger mener staten nå bør overta ansvaret for veiene, energiverket og havnen på Svalbard. Reduseres befolkningen i Longyearbyen, kan husholdningsutgiftene bli ekstrem for de som blir igjen på øya.
Venstres lokalstyre-kandidat Eirik Berger mener staten nå bør overta ansvaret for veiene, energiverket og havnen på Svalbard.
  Reduseres befolkningen i Longyearbyen, kan husholdningsutgiftene bli ekstrem for de som blir igjen på øya.

Søndag og mandag er det lokalstyrevalg i Longyearbyen, et sårbart samfunn i kull-sjokk etter at om lag 100 mennesker mistet jobben i Store Norske sist uke.

- Jeg mener at staten bør overta ansvaret for energi, vei og havn, som i dag driftes av Longyearbyen lokalstyre. På Svalbard har vi et selvkostprinsipp, som gjør at enkelte ting er svært kostbart, sier Berger.

På Svalbard  betaler man for eksempel 5000 kroner i vegavgift og nærmere 40 kroner for en liter helmelk.

- Grønnsaker, det er luksusmat, sier Berger, og legger til at en kilowatt-time strøm koster 1,64 kroner.

Les også: - Store Norske går med heidundrende overskudd

Eirik Berger (V) mener mange har et uriktig bilde av det som skjer på Svalbard, og at man som lokalpolitikere har som ansvar å få sentrale politikere til å forstå. (Foto: Svalbard Venstre)
Eirik Berger (V) mener mange har et uriktig bilde av det som skjer på Svalbard, og at man som lokalpolitikere har som ansvar å få sentrale politikere til å forstå. (Foto: Svalbard Venstre)
Dyrere å leve

Reduseres befolkningen i Longyearbyen, blir det enda heftigere priser for de som blir igjen på øya. Berger husker godt da han kom opp til Svalbard og skulle kjøpe inn varer for å lage en pastasalat.
 
- Pastasalaten, en helt vanlig en, kom på nesten 1000 kroner. Grønnsaker blir flydd opp til oss. Og mister vi enda flere mennesker i Longyearbyen, blir det færre mennesker å dele disse utgiftene på, sier Berger.
 
Han mener det hele er en ond spiral, og at tiden for å gjøre seg rik på Svalbard er over.

- Fortsetter dette er vi raskt på en vei regjeringen ikke liker, sier lokalpolitikeren. 

Han mener de færreste av dem som bor på Svalbard kjenner seg igjen i bildet «høye inntekter, lav skatt og stor velstand».

- Vi som bor her, er her fordi vi virkelig ønsker dette livet, sier Berger.
 

Kjenner det på kroppen

 
Allerede har containerne begynt å poppe opp i Longyearbyen. Folk tar med seg det de eier og har og drar til fastlandet. Gruvemulighetene er over, og dermed også et liv lengst nord.

 - Å miste jobben i Store Norske er det samme som å røske opp livet med rot, sier Berger. 

Rundt seg ser han at folk drar.

- Det er så sørgelig at prosessen allerede er i gang. Og Svalbard-samfunnet har allerede fått kjenne på prisøkninger, som direkte følge av kull-krisen, forteller han.
 
Transportprisene har steget. Nå koster det 5000 kroner å frakte en palle fra Tromsø.

- For å sette det i perspektiv, så koster det 1200 kroner å frakte samme pallen fra København til Tromsø. Og grunnen er at vi nå kun har en leverandør. Før var det to, sier Berger.
Eirik Berger og Trine Skei Grande fra venstre menerLongyearbyen har store muligheter for ny næringsutvikling, og Store Norske sitter på en verdifull kompetanse på langt mer enn gruvedrift  (Foto: Arne O. Holm)
Eirik Berger og Trine Skei Grande (V) mener Longyearbyen har store muligheter for ny næringsutvikling, men mener begge at selskapsformen til Store Norske må endres. (Foto: Arne O. Holm)
Ny rolle til Store Norske

Venstre-Leder Trine Skei Grande har i Dagens Næringsliv varslet et ønske om å endre strukturen og statens eierskap i Store Norske. Hun mener at gruvedriften i Longyearbyen ikke lenger skal ha et «forretningsmessig mål, men bli en bærebjelke for samfunnet.

- Eierstyringen må ikke bety avvikling, men å gjøre selskapet i stand til å finne nye næringsmuligheter. Da er det behov for store strukturelle endringer i statens eierskap. Med bare ett forretningsmessig mål og med fallende kull-priser vil ikke selskapet kunne ta kostnaden for den nødvendige infrastrukturen på Svalbard. Derfor bør Store Norske bli som Kings Bay, sier Grande.

I følge DN tilhører Store Norske kategori tre i eierskap-meldingen, med «forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål». Grande vil flytte det til kategori fire – med et sektorpolitisk mål – som Kings Bay i Ny-Ålesund.

- Alle vet at tiden for kull er forbi. Men Longyearbyen har store muligheter for ny næringsutvikling, og Store Norske sitter på en verdifull kompetanse på langt mer enn gruvedrift, sier Grande.

I tillegg til omdannelsen av selskapet mener hun det er nødvendig å:
  • Få et likt virkemiddelapparat som fylkeskommunene har for regional omstilling der Innovasjon Norge kan komme inn.
  • Forsere utviklingen av havnen i Longyearbyen, kostnadsberegnet til 400 millioner kroner, som regjeringen bare har bevilget 15 millioner til.
  • Bygge opp en egen næringshage knyttet til UNIS, universitetssenteret i Longyearbyen.
  • Utrede alternativer til dagens energiverk basert på fangst og lagring av CO2.
 
Les saken i Dagens Næringsliv: Vil gi Store Norske ny rolle

Forsøke å påvirke

Berger mener mange har et uriktig bilde av det som skjer på Svalbard, og at man som lokalpolitikere har som ansvar å få sentrale politikere til å forstå.

 - Vi behøver forståelse. Og da er det er fint å få besøk av moderpartiet, sier Berger

Det blir lettere å forklare folk at partiet har støtte fra sentralt hold.

- Og at Trine Skei Grande støtter vårt syn på Store Norske er veldig bra, sier Berger, som i likhet med partilederen mener det behøves en modell som driver etter sektorpolitiske mål.

- Jeg mener framtiden handler om å sikre aktivitet og tilstedeværelse, ikke nødvendigvis profitt, sier Berger. 


Regjeringen må ta energien


- Energiverket som driftes av gruve 7 er lokalstyrets driftsansvar, men dette er en alt for stor post, sier Berger.

Han mener dette med energien på Svalbard er svært viktig å ta fatt i.

 -Vi må finne ut hva som skal gi oss strøm og energi i framtiden. Vi kan ikke gjøre som Store Norske, som burde tenkt langsiktig for ti år siden, sier Berger, som lurer på hva som skal gi strøm og varme når gruve 7 går tom, den som forsyner energiverket med kull.

Sektorpolitiske mål kan i noen tilfeller gå på bekostning forretningsmessige mål, dersom målene ikke lar seg realisere på normale forretningsmessige premisser. Slik som hos Store Norske.  

-Vi må over til noe annet nå, eller så må vi ironisk nok importere kull til Svalbard, avslutter Venstre-politikeren, før han haster avsted for å ta imot moderpartiets Trine Skei Grande på flyplassen.
Trine Skei Grande (V) vil endre det statlige eierskapet for Store Norske  for å sette det best i stand for omstilling, heller enn styrt avvikling. (Foto: Venstre)
Trine Skei Grande (V) vil endre det statlige eierskapet for Store Norske for å sette det best i stand for omstilling, heller enn styrt avvikling. (Foto: Venstre)
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (Foto Idar J. Nikolaisen)

Store Norske:

Stiftet i 1916 og er 99,9 prosent statlig eid.

Produserer 0,25 promille av den totale verdensproduksjonen på cirka åtte milliarder tonn kull.

Har ikke hatt subsidier siden 2001. De siste ti årene har staten tatt ut en halv milliard kroner i utbytte.

De siste tre årene har kullprisene sunket, og selskapet regner med lave priser de neste årene.

Gikk med 75 millioner i minus i 2014 og driver i dag ikke lønnsomt.

Antall ansatte før nedbemanningen var 320.

Kilde: Dagens Næringsliv og Store Norske

 

Valg på Svalbard:

Svalbardrådet ble i 2002 avløst av Longyearbyen lokalstyre, som et ledd i en utvikling mot økt demokrati for innbyggerne på Svalbard.

Lokalstyrets medlemmer velges gjennom direkte valg hvert fjerde år. Og i år er valget søndag 4. oktober og mandag 5. oktober.

Lokalstyret har ansvar for myndighetsutøvelse på visse saksområder, for offentlig tjenesteyting, for utviklingsoppgaver og for tekniske tjenester som elektrisitet og fjernvarme, veier, vann, avløp og renovasjon.

Lokalstyret ble omorganisert i 2006, og har nå fire avdelinger: Administrasjon, Kultur- og Fritidsforetak, Oppvekstforetak og Bydrift Longyearbyen.                                     Kilde: Store Norske Leksikon

Tags