Leserinnlegg: Forutsigbarhet og sikkerhetspolitikk

Kimek, Kirkenes.
Kimek er et av verdens nordligste verksteder for reparasjon av skip med umiddelbar nærhet til arktiske farvann og Russland. (Foto: Astri Edvardsen)

– Hvis russiske fiskebåter blir utestengt fra havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø vil dette bety flere hundre tapte arbeidsplasser, mener en gruppe bekymrede representanter fra næringsliv og politikk i Sør-Varanger kommune.

I Dagens Næringsliv 16.10.2022 ber politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, regjeringen stenge havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø for russiske fiskefartøy. Vi advarer mot en sikkerhetspolitikk basert på isolasjon og uten tanke for andre viktige samfunnsverdier.

Regjeringen har nylig innskrenket antall havner russiske fiskefartøy kan anløpe, og har krevd større kontroll fra politi og tollmyndigheten. Det er ingen tvil om at det er behov for streng kontroll av fartøyene for å skape trygghet, og det ønsker vi velkommen.

Når vi reagerer på politimesterens utspill, er det nettopp sikkerhetspolitiske argumenter vi legger til grunn. Hvis russiske fiskebåter blir utestengt fra havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø vil dette bety flere hundre tapte arbeidsplasser.

Det er tverrpolitisk enighet om at befolkning er avgjørende for suverenitetshevdelse, og da må vi gjøre alt vi kan for å ikke sette arbeidsplasser i spill. I uoversiktlige tider er det viktig at man tenker langt frem. Sikkerhets- og beredskapspolitikk vil alltid måtte veies opp mot andre samfunnsverdier.

Vi er bekymret for en isolasjonspolitikk som medfører stengte grenser, uten tanke for de som bor i grenseområdet.

Det er ikke til å komme unna at det er en anspent situasjon geopolitisk, men løsningen er ikke å ødelegge alt framtidig samarbeid med Russland om fiskeri. Fisken svømmer der den til enhver tid har best levevilkår, helt løsrevet økonomiske soner, geopolitisk spenningsnivå og åpne eller stengte havner.

Kontroll av fartøy er bedre enn stengte havner.

Å stenge alle havner for russiske fiskefartøy vil sette fiskerisamarbeidet i spill, og det kan få alvorlige konsekvenser for torskebestanden. Russiske fiskere vil fylle sine kvoter uavhengig av om de kan levere fisken ved norske havner eller ikke. Argumenter om at vi støtter Putin ved å holde havnene åpne, holder rett og slett ikke vann.

Vi vil leve i et skjebnefellesskap med Russland når det gjelder fiskebestander enten vi liker det eller ikke. Hvis Politiet, tollmyndigheten og Forsvaret trenger økte ressurser for å ivareta en strengere kontroll med fartøyene, støtter vi dette helhjertet.

Vi mener at kontroll av fartøy er bedre enn stengte havner. Grensen til Russland vil alltid være der, og vil være der etter at krigen i Ukraina er over også.

Vi jobber med å omstille oss. Dette er et arbeid som ikke er gjort over natten. Det er vanskelig å se fremover når det eneste man tenker på er om du har et levebrød i morgen. Utspillene fra politimesteren skaper ikke ro, de skaper usikkerhet.

Sør-Varanger er i en særskilt situasjon i Norge som eneste kommune med grense mot Russland. Grensen vil alltid være der og den tidligere oppmykningspolitikken mot Russland har ført til at mennesker på tvers grensen har knyttet sterke bånd. Vi opplever utviklingen i den russiske politikken som skremmende, og krigen i Ukraina som uforståelig.

Vårt forhold til Russland er endret, men ikke til det russiske folket.

Nordnorsk næringsliv er avhengig av forutsigbarhet og trygge rammevilkår, vi trenger en fast linje for å kunne bygge en sterkere fremtid i nord. Sterke samfunn og stabil sysselsetting er også sikkerhetspolitikk.

Signert; Lena Norum Bergeng, ordfører i Sør-Varanger kommune, Bjørn Johansen, regionleder LO Troms og Finnmark, Henning Bråten, leder for LO i Sør-Varanger, Magnus Mæland, daglig leder for Kirkenes næringsforening, Greger Mannsverk, direktør for Kimek, Arve Henriksen, direktør Henriksen Shipping, Amy Brox Webber, leder for Sør-Varanger Sv, Rune Rafaelsen, kommunestyremedlem i Sør-Varanger, Thomas Grønnli Pettersen, organisasjonsmedarbeider i LO Troms og Finnmark, Finn-Håkon Sneve Steinbakk, lokallagsleder for Sør-Varanger Sp, Bjørn Tharaldsen, leder for Sør-Varanger Ap og Nina Danielsen, gruppeleder for Sør-Varanger Høyre.

Les også:

Nøkkelord