Forurensning fra Nikel fortsatt alt for høy

Nikkelverket i Nikel, like ved den norsk-russiske grensen, slipper fortsatt ut altfor høye verdier av svoveldioksid. -Vi følger situasjonen nøye, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Martin Cigler, Wikimedia Commons).

Nikkelverket i Nikel, like ved den norsk-russiske grensen, slipper fortsatt ut altfor høye verdier av svoveldioksid. -Vi følger situasjonen nøye, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Martin Cigler, Wikimedia Commons).

- Utslippene fra Norilsk Nikel er redusert de seneste årene, men er fortsatt svært alvorlig, sier miljøminister Ola Elvestuen.

Den kraftige og langvarige luftforurensningen fra smelteverket i Nikel, nært den norsk-russiske grensen, bekymrer den norske klima- og miljøministeren, Ola Elvestuen (V).

Under tirsdagens møte i den norsk-russiske miljøkommisjonen i Moskva ble denne gjengangeren nok en gang trukket frem fra den norske delegasjonen, og Elvestuen understreker at utslippene fremdeles er altfor høye.

Et russisk ansvar

- Selv om utslippene fra Nikel har gått ned de senere årene, er utslippene fortsatt altfor høye. Den norske regjeringen legger stor vekt på at denne saken blir løst. Alle skal kunne ferdes utendørs i Sør-Varanger uten risiko for helseskadelig luft.

Det er et russisk ansvar å bringe utslippene ned til et nivå som ikke skader miljøet og helsen til folk i grenseområdene, sier Elvestuen i en pressemelding etter møtet.

Folk må holde seg innendørs

Han viser til at så sent som 25. januar i år opplevde folk i Sør-Varanger høy luftforurensning av svoveldioksid, og ble varslet om å holde seg inne.

Russlands delegasjon, som ble ledet av Elvestuens kollega, naturressurs- og miljøvernminister Dmitrij Kobylkin, sier at det foreligger så vel krav til som planer om ytterligere reduksjon av utslippene fra nikkelverket.

- Innen 2021 vil bedriften Norilsk Nikel måtte tilfredsstille nye russiske krav om å ha på plass best tilgjengelig renseteknologi, sa Kobylkin.

Dmitrij Kobylkin (t.v.) og Ola Elvestuen diskuterte både luftforurensningen fra Norilsk Nikel og oppryddingen i atomavfall i Andrejevbukta da de møttes i Moskva tirdag. (Foto: KLD).

Dmitrij Kobylkin (t.v.) og Ola Elvestuen diskuterte både luftforurensningen fra Norilsk Nikel og oppryddingen i atomavfall i Andrejevbukta da de møttes i Moskva tirdag. (Foto: KLD).

Må ha felles forståelse

Ola Elvestuen repliserer at man fra norsk side er opptatt av hva dette innebærer av konkrete utslippsreduksjoner, og lover at Norge vil følge nøye med, og dessuten fortsette å ta opp denne saken helt til problemet er løst.

-Det nye i dagens møte er vi er blitt lovet en bredere gjennomgang av hvilke krav russiske myndigheter vil stille, og hvordan teknologien skal implementeres. Det vet vi jo ikke ennå, sier Elvestuen til High North News.

Russland ønsker også reduksjon

-SO2-utslippene (svoveldioksid) fra smelteverket i Nikel er redusert fra det høyeste nivået på 113.000 tonn årlig til 73.000 tonn, men det er langt fra tilfredsstillende, når vi vet at den samlete industrien i Norge slipper ut under 15.000 tonn.

Det er viktig at Norge og Russland får en omforent forståelse av miljøsituasjonen, og kan gi god informasjon til lokalbefolkningen. Derfor samarbeider vi om miljøovervåking i grenseområdene, sier Elvestuen, og legger til at også russerne ønsker reduksjon i utslippene.

Det har absolutt skjedd en utvikling til det bedre når det kommer til oppryddingen i atomavfall ved Andrejevbukta. Foto fra Bellona viser området i 1998 og i dag. (Foto: Bellona).

Det har absolutt skjedd en utvikling til det bedre når det kommer til oppryddingen i atomavfall ved Andrejevbukta. Foto fra Bellona viser området i 1998 og i dag. (Foto: Bellona).

Fortsatt undersøke radioaktivitet

Møtet i den norsk-russiske miljøkommisjonen slo også fast at landene fortsatt skal samarbeide om undersøkelser av radioaktiv forurensning i nord.

Elvestuen peker på det positive i at Russland fortsetter fjerningen av radioaktivt materiale fra Andrejevbukta.

-Det er gjort en stor innsats fra Russland for å redusere risikoen for radioaktiv forurensning og spredning av radioaktivt materiale, mener Ola Elvestuen.

Minst sju år til

Etter hva man kjenner til kommer arbeidet med fjerning av radioaktivt materiale fra Andrejevbukta til å ta minst syv år til.

-Vi må si oss fornøyd med fremdriften i oppryddingsarbeidet, selv om vi jo ikke vet hva som skjer i fremtiden, sier Ola Elvestuen til High North News.

 

Nøkkelord