Fortsatt underskudd for Arctic Gold

Arctic Gold gikk med 0,6 millioner svenske kroner i underskudd første halvår.

Arctic Gold gikk med 0,6 millioner svenske kroner i underskudd første halvår. 

Det er en bedring fra fjorårets første halvår som viste 2,3 millioner i minus. 
Det svenske selskapets hovedprosjekt er å utvikle et gull- og kobberfelt som ligger i Bidjovagge i Kautokeino kommune.

Prosjektet har vakt lokal motstand, og kommunestyret i Kautokeino har i denne perioden sagt nei til at prosjektet konsekvensutredes.  

I forkant av kommunevalget 14. september har man startet debatten om planprogrammet for en oppstart av gruvevirksomhet i området kan godkjennes. Det har vært flere møter med representanter for Kautokeino kommune, og det har vært viktig på dette tidspunktet å understreke at det nå dreier seg om å si ja eller nei til kunnskap i en konsekvensutredning, ikke til reåpning, sier selskapet selv i en pressemelding. 

Arctic Gold har i Norge åtte letetillatelser som til sammen dekker 2,3 kvadratkilometer, og fem utvinningsretter på totalt 4,9 kvadratkilometer. I Sverige har de to letetillatelser på til sammen 1,6 kvadratkilometer. 

Tags