Forslår å legge ned på Sortland og i Kautokeino

Direktør i Mattilsynet Harald Gjein foreslår å legge ned regionkontorene på Sortland og Kautokeino.

Direktør i Mattilsynet Harald Gjein foreslår å legge ned regionkontorene på Sortland og Kautokeino.

Dersom kontoret på Srtoland blir lagt ned er det 13 årsverk som rammes, i Kautokeino er det 14.

Forslaget er del av en omorganisering av mattilsynet hvor de tre nordlingste fylkene slås sammen med et nytt regionkontor i Tromsø.  

 - En nærmere undersøkelse viser at departementet har til høring en sak om endring av matloven. Jeg ser til min forundring at høringsfristen for en såpass viktig sak er svært kort og at Nordland fylkeskommune og andre fylkeskommuner ikke er høringsinstanser i denne saken, sier fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen. 

Han kjenner ikke begrunnelsen for hvorfor kontoret skal flyttes til Tromsø, men sier det finnes retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser. 

Næringsråd Knudsen mener bestemt at kontoret for en ny storregion bør bli på Sortland. Lokaliseringen er god både med tanke på landets viktigste fiskeriområde, Lofoten og Vesterålen, og for havbruksvirksomhet. 

 - Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner, de inngår som ledd i saksbehandlingen av akvakultursaker hvor fylkeskommunen har tildelingsmyndighet.  Hva som skjer med Mattilsynet vil altså få betydning for fylkeskommunene, fortsetter Arve Knutsen. 

Det blir nå sendt ut et brev til Landbruks- og Matdepartementet hvor det bes om at Nordland fylkeskommune får anledning til å uttale seg formelt i denne saken.  

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: