Unikt prosjekt: Forskning og næring skal sammen forme fremtidens reiseliv på Svalbard

Samarbeidsprosjektet "Balancing Act"

Samarbeidsprosjektet "Balancing Act" hadde oppstartsmøte på Universitetssenteret på Svalbard i midten av september. Fra venstre: Bjørn Kalterborn ved Norsk institutt for naturforskning, Julia Olsen ved Nordlandsforskning, Frigg Jørgensen og Ann Lennert ved AECO, Bjørn Vidar Vangelsten ved Nordlandsforskning, Ronny Brunvoll og Trine Krystad ved Visit Svalbard og Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning. (Foto: Thoralf Fagertun)

På Svalbard skaper høye miljøambisjoner og et reiseliv i vekst utfordringer. Nå forener reiselivsaktører og forskere krefter for å finne fremtidens løsninger.

Svalbardmiljøloven stiller strenge krav til vern av øygruppas sårbare natur. Samtidig har nasjonale myndigheter bestemt at reiseliv skal være en av hovednæringsveiene på Svalbard. Å finne balansen mellom ulike hensyn har gitt store utfordringer, ikke minst for reiselivsnæringen, som i tillegg har blitt tvunget ned i knestående av Covid-19.

I september startet et spesielt prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd, som skal hjelpe reiselivet inn i fremtiden. Forskningsprosjektet «Balancing Act» er unikt, fordi det bringer forskere og næringslivet sammen som likeverdige partnere.

Prosjektleder masterplan i Visit Svalbard, Trine Krystad. Foto: Visit Svalbard

Prosjektleder masterplan i Visit Svalbard, Trine Krystad. (Foto: Visit Svalbard)

– Kompetansen næringa besitter er avgjørende for at prosjektet skal lykkes, sier Trine Krystad i Visit Svalbard. (Foto: Visit Svalbard)

– Dette er banebrytende. Forskerne har invitert oss inn helt fra starten, fordi kompetansen næringa besitter er avgjørende for at prosjektet skal lykkes, sier Trine Krystad i Visit Svalbard.

– Hvis vi skal skape endringer og relevant ny kunnskap, må næringa være med. At vi samarbeider så tett allerede fra begynnelsen, er svært uvanlig, jeg har aldri vært med på det før, sier Grete Hovelsrud, prosjektleder og seniorforsker ved Nordlandsforskning.

Vi må sortere ut hva som er fakta og hva som er myter i jungelen av reguleringer og politikk som styrer reiselivet.

Trine Krystad, Visit Svalbard.

Ambisiøst

«Balancing Act» er et stort og ambisiøst prosjekt, som skal pågå i fire år. Visit Svalbard og The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) har vært med på å utforme innholdet, i samarbeid med forskere fra Nordlandsforskning, Vestlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning, Universitetssenteret på Svalbard og Brown University i USA.

Hovelsrud sier at prosjektpartnerne startet samarbeidet sammen, og har jobbet side ved side hele veien.

Flere problemstillinger skal undersøkes. Hvilke muligheter og hindringer ligger egentlig i de mange bestemmelsene som styrer reiselivet på Svalbard? Er forvaltningen forutsigbare og i takt med målene? Hva tenker lokalbefolkningen i Longyearbyen om reiselivet? Hva skal til for at fremtidens produkter er attraktive og bærekraftige?

Faktabasert grunnlag 

Direktør i AECO, Frigg Jørgensen, sier til High North News at målet er å sitte igjen med konkrete og anvendelige resultater som fungerer for alle, også i årene som kommer.

Direktør i AECO, Frigg Jørgensen
Direktør Frigg Jørgensen i AECO jobber for et bedre samspill mellom turisten som kommer til nordområdene og lokalbefolkningen. (Foto: AECO)
Målet er at prosjektet kan skape verdier underveis, sier AECO-direktør Frigg Jørgensen.

– Så blir AECOs rolle blir å bringe brukeren av Svalbards reiseliv inn i sluttproduktet av forskningen, sier Jørgensen.

Hvilke endringer må til for å få reiselivet på Svalbard til å fungere på best mulig måte med hensyn til miljøhensyn?

 – Det er mange forskjellige meninger i miljøforvaltningen. Det vi ønsker er et faktabasert grunnlag som alle kan ta i bruk, en felles ressurs, sier Jørgensen.

Sorterer fakta og myter 

Det er også et mål at prosjektet kan skape verdier underveis.

– Kunnskap er et viktig stikkord. Vi skal produsere ny kunnskap, men også sortere ut hva som er fakta og hva som er myter i jungelen av reguleringer og politikk som styrer reiselivet, sier Trine Krystad.

– Ny kunnskap om miljø- og samfunnsmessige endringer vil danne grunnlag når prosjektet skal diskutere fremtidens produkter. Det vil forhåpentligvis også bidra til en bedre og mer faktabasert forvaltning av de høye miljøambisjonene for øygruppen. Vi har samlet mange kloke hoder i dette prosjektet, så vi skal få det til.

Les også:

Stor endringsvilje

Hovelsrud er enig i at ny kunnskap må på bordet, for at reiselivsnæringen på Svalbard skal være rustet for å møte en tøff fremtid.

Professor Grete Hovelsrud, Nord universitet/Nordlandsforskning.
Professor Grete Hovelsrud, Nord universitet/Nordlandsforskning.
– At vi samarbeider så tett allerede fra begynnelsen, er svært uvanlig, sier Grete Hovelsrud, prosjektleder og seniorforsker ved Nordlandsforskning.

– Vi trenger en bedre forståelse av hvilke muligheter som faktisk finnes og hvordan vi skal rigge samfunnet for å tilpasse oss klimaendringer og andre utfordringer, som Covid-19, sier hun.

– Prosjektet er et viktig skritt i riktig retning.

Både Hovelsrud og Krystad roser samarbeidet mellom næringsliv og akademia.

– Vi har en respektfull og anerkjennende tone, vi respekterer hverandres roller og vi har en stor vilje til å få til ting. Basert på oppstartsmøtet har vi høye forventninger til at prosjektet har energien og slagkraften som skal til for å skape endringer, sier Krystad.

Prosjektet "Sustainable tourism in Svalbard – a Balancing Act" er et fireårig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

Nøkkelord