Foreslår 118 skattearbeidsplasser i nord

Skattedirektoratet planlegger å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til skatteetaten.
Skattedirektoratet planlegger å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til skatteetaten.

Skatteoppkreverfunksjonen skal organiseres på en ny måte, og i den forbindelse kan det komme nye arbeidsplasser til Nord-Norge. 

Avisa Nordland skriver at mens ansvaret for kontroll og innkreving av skatter og avgifter i dag er delt mellom skatteoppkreverne og Skatteetaten, har Skattedirektoratet nå utredet hvordan dette kan overføres fra kommunene til Skatteetaten. 

Skattedirektoratet la fram sin utredning mandag. Der foreslås det å legge 118 av totalt 985 nye årsverk til Nord-Norge og Skatt Nord. 

Funksjonen skal fordeles på arbeidsgiverkontroll, innkreving, veiledning og arkiv. 

Bodø skal etter forslaget få 38 arbeidsplasser, Vestvågøy 7, Tromsø 38, Harstad 5, Alta 15 og Vadsø 15. 

Skattedirektoratet anbefaler at prosjektet starter tidlig i 2015. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: