Fiskeriavtale Grønland-Færøyene

Grønland får fiske mer sild i færøysk farvann, mens Færøyene kan ta mer brosme og torsk utenfor Grønland.

 

Grønland får fiske mer sild i færøysk farvann, mens Færøyene kan ta mer brosme og torsk utenfor Grønland.

De to landene er blitt enige om en ny og utvidet fiskeriavtale for 2016, skriver Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbruk (Grønland) i en pressemelding.

Ifølge den nye avtalen blir Færøyenes fiskekvote i grønlandsk farvann økt med 475 tonn brosme og like mange tonn torsk. Samtidig økes Grønlands sildekvote i færøysk farvann med 400 tonn, til 2.500 tonn.

I tillegg blir Grønlands adgang til å fiske sin internasjonale kvote av kolmule i færøyske farvann videreført som tidligere, og Grønland har også forhandlet frem en helt ny kolmulekvote på 8000 tonn i færøysk farvann.

Færøyene har, på sin side, fått anledning til å starte et forsøksfiske etter krabbe utenfor Øst-Grønland.

Ifølge pressemeldingen fra departementet på Grønland er de representantene fra fiskerinæringen som har vært til stede under forhandlingene godt fornøyd med den nye avtalen.

Tags