FHL blir Sjømat Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har vedtatt å bytte navn.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har vedtatt å bytte navn. 

Under generalforsamlingen i Bodø torsdag ble vedtektene endret, og navneendringen bestemt. 

- FHL har under årets generalforsamling endret vedtektene slik at vi kan favne bredere og omfatte flere typer bedrifter som har virksomhet i sjømatnæringen. Dette er også noe man ønsker å signalisere i navnet på organisasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad.

Navneendringen fra FHL til Sjømat Norge er formelt vedtatt, men organisasjonen vil bruke tiden fram til 1. juli for å gjennomføre praktiske endringer og informere om navneskiftet. 

Under generalforsamlingen fikk organisasjonen også ny styreleder. Inger-Marie Sperre er ny styreleder etter Gunnar Domstein som har hatt jobben siden 2011. 

Sperre er 43 år, og kommer fra Ålesund. Hun er jurist, og administrerende direktør i sjømatbedriften Brødrene Sperre AS i Møre og Romsdal. 

– FHL som nå endrer navn til Sjømat Norge, er sjømatnæringas viktigste organisasjon, og jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet sammen med det nye styret. Det er en rekke store og viktige saker som vi må arbeide med framover – både for fiskeindustrien, havbruk og de øvrige sjømatsektorene, sier Inger-Marie Sperre.


Resten av styret i FHL består av: 

  • Geir Molvik, 1. nestleder (Cermaq AS)
  • Fredd Wilsgård, 2. nestleder (Løksfjord AS)
  • Arne E. Karlsen (Nergård AS)
  • Vibecke Bondø (SalmoNor AS),
  • Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS)
  • Arne Møgster (Pelagia AS)
  • Jan-Sverre Røsstad (Biomar AS)
  • Tore Remman (Nutrimar AS)
  • Inge Berg (Nordlaks Oppdrett AS)

 

Tags