Russlands invasjon av Ukraina: Felleserklæring fra sju arktiske stater: Setter møter i Arktisk råd på pause

Arktisk råds møte i Reykjavik 2021
Under Arktisk råds ministermøte i Reykjavik 2021, hvor lederskapet ble overlevert Russland fra Island, på behørig pandemiavstand. I år er avstanden enda større. (Foto: Icelandic Ministry for Foreign Affairs/Gunnar Vigfússon).

I en felles erklæring fra Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA kommer det blant annet fram at deres representanter ikke kommer til å reise til Russland for møter i Arktisk råd.

"Kjerneprinsippene for suverenitet og territoriell integritet, basert på folkeretten, har lenge ligget til grunn for arbeidet til Arktisk råd, et forum som Russland for tiden leder. I lys av Russlands åpenbare brudd på disse prinsippene, vil ikke våre representanter reise til Russland for møter i Arktisk Råd. I tillegg stopper våre stater midlertidig deltakelse i alle møter i rådet og dets underorganer, i påvente av vurdering av de nødvendige modaliteter som kan tillate oss å fortsette rådets viktige arbeid i lys av de nåværende omstendighetene."

Det kommer fram i en felleserklæring publisert torsdag av Canada, Kongeriket Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA.

"Canada, kongeriket Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA fordømmer Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina og merker seg de alvorlige hindringene for internasjonalt samarbeid, inkludert i Arktis, som Russlands handlinger har forårsaket," står det videre.

"Vi er fortsatt overbevist om Arktisk råds varige verdi for sirkumpolart samarbeid og gjentar vår støtte til denne institusjonen og dens arbeid. Vi har et ansvar overfor befolkningen i Arktis, inkludert urbefolkningen, som bidrar til og drar nytte av det viktige arbeidet som utføres i rådet."

Saken oppdateres

Les også

Nøkkelord