Det er 15 visningsanlegg for fiskeoppdrett i Norge, i Nord-Norge ligger åtte av dem: 

Lerøy Aurora (Skjervøy), Kleiva fiskefarm (Engenes), Akvakultur i Vesterålen (Sortland), Aquavisning/Lofotakvariet (Kabelvåg), Salmon Center (Bodø/Gildeskål),  Augustbryggo (Herøy) og Norsk Havbrukssenter (Brønnøysund).