Få ledige i Troms - og stor tro på 2016

Konferansen Agenda Nord-Norge skal gå av stabelen i Tromsø 10.-11.november. (Foto: Wikimedia Commons)
Mens arbeidsledigheten øker både på landsbasis og i Nordland, går det langt bedre i Troms. Fylket har nå den tredje laveste ledigheten i landet. Lite oljerelatert virksomhet er en av forklaringene, og prognosene for 2016 ser gode ut – både i privat og offentlig sektor.


Mens arbeidsledigheten øker både på landsbasis og i Nordland, går det langt bedre i Troms. 
Fylket har nå den tredje laveste ledigheten i landet. Lite oljerelatert virksomhet er en av forklaringene, og prognosene for 2016 ser gode ut – både i privat og offentlig sektor.

Mens ledigheten holder seg stabil i Troms, viser desembertallene fra NAV en svak økning i arbeidsledigheten i Nordland.

Per nå er ledigheten i Troms på 2,1 prosent (1774 personer). 

Til sammenligning er det 3308 helt arbeidsledige personer i Nordland. Dette er 96 flere helt ledige enn på samme tid som fjor, og tallene tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. 

- Økende behov for arbeidskraft

- Vi kan slå fast at 2015 har vært nok et år med et stabilt og positivt arbeidsmarked i fylket. Mange næringer har vokst og ansatt flere folk, og det er et fortsatt økende behov for arbeidskraft i offentlig sektor, ikke minst innen helse og omsorg, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms. 

Han ser få mørke skyer i horisonten for Troms neste år. NAVs prognoser for 2016 tilsier økt sysselsetting i både privat og offentlig sektor, og lav ledighet.

- Den økte ledigheten på landsbasis vil i mindre grad ramme Troms på grunn av at det er lite oljerelatert virksomhet i fylket, sier fylkesdirektøren.

Per nå har Troms den tredje laveste ledigheten i landet, etter Oppland og Sogn og Fjordane.

– De som jakter på jobb bør tenke bredt, både når det gjelder bransjer og geografi. Da høyner de sine jobbsjanser betraktelig, lyder rådet fra Stein Rudaa.

Tallene på landsbasis, for samme periode, viser at ledigheten har økt. Totalt er det nå registrert 80.846 helt ledige, noe som tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.


Merker nedgangen i olje- og gass  

 - Ledigheten i Nordland i desember viser en svak økning i forhold til samme periode i fjor. Samtidig som vi ser at ledigheten øker innenfor noen yrkesgrupper som ingeniør-/IKT-fag og industriarbeid, er det en nedgang innen andre yrkesgrupper som jordbruk, skogbruk og fiske og reiseliv og transport. Vi ser nå en liten økning som er ringvirkninger etter nedgangen i olje- og gassnæringen, sier Cathrine Stavnes som er fungerende fylkesdirektør ved NAV Nordland.

Hun sier at sesongvariasjoner trolig også er en del av forklaringen på den økte ledigheten i fylket. 

Tags