Etablerer barnehus i Kirkenes

Regjeringen har besluttet å etablere et tilbud om barnehus i Kirkenes. Det skal gi kortest reisevei for flest barn i barnehusets nedslagsfelt.


Regjeringen har besluttet å etablere et tilbud om barnehus i Kirkenes. Det skal gi kortest reisevei for flest barn i barnehusets nedslagsfelt.

Målet med barnehus er å gi god og samordnet bistand til barn og unge opp til 18 år, samt voksne med utviklingshemming, som utsettes for eller er vitne til vold og/eller seksuelle overgrep. På et barnehus tilbys blant annet tilrettelagt avhør, medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging samlet under ett tak.

Regjeringen har besluttet å etablere et barnehustilbud i Finnmark, og valget falt på Kirkenes fordi det gir kortere reisevei for flest barn.

Barnehuset i Kirkenes vil bemannes av ansatte fra Statens barnehus i Tromsø, som vil reise til Kirkenes faste dager hver uke. Modellen er hentet fra Nordland, hvor man har gjennomgående gode erfaringer fra at ansatte ved Barnehuset i Bodø bemanner en avdeling i Mosjøen.

Tidsplanen for når Barnehuset i Kirkenes skal åpne er ikke fastsatt, men arbeidet med å finne egnede lokaler og rekruttere fagpersoner er allerede i gang.
Nøkkelord