Erna Solberg: Fortsatt sterkest vekst i nord

Statsminister Erna Solbarg møtte 400 entusiastiske nordledninger i Oslo onsdag formiddag. (Foto: Arne O. Holm)
Nord-Norge kommer i enda sterkere grad til å være et økonomisk tyngdepunkt i framtida hevder statsminister Erna Solberg. – Ikke minst skyldes det sjømatnæringa. Den betyr ikke så mye som olje og gass, men har fortsatt et stort potensial.


Nord i sør, Oslo:
Nord-Norge kommer i enda sterkere grad til å være et økonomisk tyngdepunkt i framtida hevder statsminister Erna Solberg. – Ikke minst skyldes det sjømatnæringa. Den betyr ikke så mye som olje og gass, men har fortsatt et stort potensial.

Statsministeren møtte onsdag formiddag nesten 400 entusiastiske nordlendinger under arrangementet Nord i Sør, en møteplass for Nord-Norge lagt til Oslo.

Næring for næring oppsummerte Erna Solberg en landsdel som i følge henne også i framtida kommer til å ha en sterkere økonomisk vekst enn resten av landet.

- Olje- og gassnæringa har for tida utfordringer på grunn av lav oljepris, og derfor er vi gjennom en utrolig tøff runde akkurat nå. Når jeg jeg likevel ikke sier at vi er i en krise, så er det ikke fordi ikke noen sliter. Men olje- og gassnæringa kommer til å fortsette, og aktiviteten kommer til forsterkes særlig i nord, hvor det er store og spennende muligheter.

Også mineralnæringa var med i statsministerens beskrivelse av det nordnorske rikets tilstand:

- En annen næring som er et fremtidsperspektiv for Nord-Norge, og som nesten er like vanskelig som olje og energi når man ikke er opptatt av verdiskaping, er mineralnæringen. Det er en potensielt stor næring, men vi må tørre å bruke den og bygge den dersom den skal bli noe mer enn et potensiale.

 

Mer enn festtaler

På den negative siden for mineralindustrien pekte statsministeren både på Sydvaranger, som gikk konkurs, og situasjonen for Store Norske på Svalbard.

- I Kirkenes har vi forsøkt å bistå med lønnsgarantiordning og NAV. Når den nødvendige kunnskapen er på plass, vil vi også se på langsiktige løsninger.

- Også Svalbardsamfunnet står foran betydelig omstillinger. Regjeringen har bestemt at Lunckefjell skal settes i driftshvile, og det er bevilget 50 millioner kroner til omstilling. Nå jobber vi sammen med Longyearbysamfunnet for å se på muligheter.

- På den positive siden har vi blant annet Nussir. Det møtes med stor glede av noen, og med sterkt motstand av andre. Nussir har stor betydning for verdiskaping og arbeidsplasser i framtida. Skal vi slutte med festtalene om mineralnæringa, må vi også ta de tunge beslutningene, sier statsminister Erna Solberg.

Også reiselivsnæringen i nord fikk stor oppmerksomhet i Erna Solbergs tale.

- Vi har et mål om å bedre konkurranseevnen i det internasjonale markedet for å styrke reiselivet. Vi jobber med å løfte forskningen for å skape helårs arbeidsplasser og for få de ringvirkningene vi vil.

- Fundamentalt for all næringsutvikling er gode transportforhold. Derfor satser vi på dette i Nord-Norge. Kaken som går til nord er blitt større en veksten i det totale kakestykket. Skal vi forbedre konkurransekraften, må transportkostnadene bli mindre, og transporten raskere, sa statsminister Erna Solberg.

 

 

Tags