Endringer i Svalbardmiljøloven vedtatt

Isbjørn Nordaustlandet
Isbjørn fotografert ved Isispynten på Nordaustlandet, Svalbard, i 2014. (Foto: Omer Bozkurt)

Endringene i Svalbardmiljøloven er nå vedtatt, og fra 1. januar 2025 strammes regelverket rundt isbjørn og hekkende fugler på Svalbard inn. 

Fra januar neste år vil det bli forbudt oppholde seg i nærheten av isbjørn på Svalbard, uten å trekke seg unna dyret. Det er bestemt etter at Stortinget torsdag behandlet lovforslaget om å endre stramme inn på Svalbardmiljøloven for andre og siste gang.

De nye reglene trer dermed i kraft fra 1. januar 2025.

Regjeringen ønsker å bedre ta vare på villmarksområdene og redusere belastningen på natur og dyreliv. Endringene omfatter blant forbud mot å oppholde seg nærmere enn 300 meter til isbjørn og forbud mot ilandstigning i flere verneområder.

Mellom 1. mars og 30. june gjelder 500 meter avstand.

Innstrammingene gjelder i reglene om isbjørn, forbud mot bruk av droner ved utvalgte fuglefjell og endringer i bestemmelsene om overtredelsesgebyr for brudd på Svalbardmiljøloven med forskrifter og opprydding ved opphør av virksomhet. I tillegg er det vedtatt hjemler for å kunne delegere myndighet til å følge opp ulovligheter og til å ta gebyr for private planforslag.

Hovedtrekkene i Svalbardmiljøloven har vært uendret siden 2002. Siden den gang har det blitt flere mennesker og mer ferdsel på Svalbard, og faren for at isbjørn blir forstyrret er større enn tidligere. Samtidig er flere av sjøfuglartene på Svalbard på den norske rødlisten over truede arter. Det er derfor behov å skjerpe reglene for å beskytte disse artene bedre, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Svalbard er et svært attraktivt reisemål for alle som vil oppleve uberørt natur og dyreliv i Arktis. Mange ønsker også å se dyrelivet, og særlig isbjørn. Samtidig som stadig flere kommer til Svalbard, har øygruppen verdens raskeste klimaendringer.

Næringslivet, og spesielt reiselivet på Svalbard, har vært kritiske til de nye endringene.

Les også:

Nøkkelord