Revidert nasjonalbudsjett: Ønsker større statlig eierskap i energiforsyningen på Svalbard

Jonas Gahr Støre
Pengedryss over Svalbard. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir økt strømstøtte til befolkningen i Longyearbyen. (Arktivfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

I et pressemøte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag kom det fram at regjeringen foreslår 125 millioner i strømstøtte til Longyearbyen i revidert statsbudsjett, som legges fram 14. mai. Støre melder også at staten vil ta større eierskap i energiforsyningen på Svalbard. – Vi ønsker norsk eierskap av viktig infrastruktur og eiendom.

Regjeringen vil gi 125 millioner kroner i strømstøtte til befolkningen i Longyearbyen. Dette kommer i tillegg til  de 50 millioner kronene som allerede er bevilget før jul.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under et pressemøte tirsdag.

Strømstøtten skal gis i forbindelse med revidert statsbudsjett som legges fram 14. mai.

Store forandringer

Det er i forbindelse med den store energiomstillingen i Longyearbyen, hvor kullgruva er faset ut til fordel for dieselagregater i påvente av en mer permanent løsning med fornybar energi, at bedriftene på Svalbard fikk en høyere strømregning enn antatt.

Derfor sier Støre at pengene fordeles Longyearbyen lokalstyre, som fordeler midlene.

Vil sette lokalstyret i stand til å redusere strømprisene betydelig
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

– Det har skjedd store forandringer på Svalbard siden den forrige svalbardmeldingen. Svalbard møter mange utfordringer knyttet til klimaendringene, som setter preg på lokalsamfunnet og får konsekvenser for all type virksomhet, sier Støre, og vektlegger at Regjeringen vil opprettholde et familiesamfunn i Longyearbyen.

Redusere strømpriser

– Vi kommer derfor til å foreslå i revidert budsjett, at det bevilges 125 millioner kroner til strømstøtte i tillegg til 50 millionene som ble gitt før jul, som et øremerket tilskudd til Longyearbyen lokalstyre, som fordeler støtten, sier Støre

Nøyaktig hvordan dette vil slå ut på strømregningen avhenger av hvordan lokalstyret velger å fordele midlene.

– Men dette bidraget vil sette lokalstyret i stand til å redusere strømprisene betydelig både for husholdninger og næringsliv.

Følger nøye med

Statsministeren presiserer at Regjeringen følger nøye med på energiomstillingen i Longyearbyen, og vil sikre forsyningssikkerheten på Svalbard.

Svalbardarddagen 2024 politikere
Svalbarddagen 2024 stilte krav til politikerne. Er svalbardpolitkken i endring? Fra venstre: Anniken Huitfeldt (Ap) som denne dagen ble utnevnt til Norges ambassadør i Washington, Bengt Rune Strifeldt i Finnmark FrP, Bård L. Thorheim fra Høyre, Torgeir Knag Fylkesnes fra SV og Terje Aunevik i Longyearbyen lokalstyre (V). Med debattleder Carina Olset Hovde. (Foto: Trine Jonassen)      

– Vi kommer til å foreslå i revidert budsjett 42 millioner kroner til investeringer i energiforsyningen. Det vil sette lokalstyret i bedre stand til å prioritere tiltak for å øke sikkerheten i energisystemet.

Statsministeren presiserte også at staten har klare intensjoner om å ta større ansvar for og eierskap i energiproduksjonen på Svalbard.

– For å sikre den fremtidige energiforsyningen vi er opptatt av norsk eierskap av viktig infrastruktur og eiendom. Det gjelder på fastlandet og det gjelder på Svalbard, sier Jonas Gahr Støre.

Større ansvar

I Stortingsmeldingen som legges frem i slutten av mai vil regjeringen sende et signal om at staten skal ta et større ansvar for energiforsyningen i Longyearbyen.

– For eksempel ved at Store Norske med sin erfaring, og at det er et heleid statlig selskap, overtar ansvaret for energiomstillingen.

Les også (artikkelen fortsetter):

Betyr det at Staten overtar Svalbard Energi AS?

– Formen på dette kommer vi tilbake til, men det å ha et heleid selskap under Næringsdepartementet som gjør vurderinger rundt alternativ for energiforsyning, gjør det også mulig å ha et godt grunnlag for en slik beslutning. Så jeg vil ikke forskuttere formen på dette, men intensjon er at staten tar et større ansvar for å sikre fremtidig energiproduksjon og at Store Norske er godt egnet til dette, sier Støre.

– Min visjon er at Longyearbyen om ikke alt for lenge vil fremstå som et eksempel på et fornybart energidrevet samfunn i Arktis, som også kan sette eksempler for andre samfunn i Arktis.

Ikke bærekraftig

Gikk prosessen med å fase ut kull og stenge Gruve 7 fort siden en fornybar løsning fremdeles er langt unna?

– Alle slike omstillinger er krevende. Men kullkraftverket er ikke solid og bærekraftig, og overgangen til det fornybare må være diesel som en midlertidig løsning. Jeg ønsker å få til overgangen så fort som mulig, men det må være gjennomtenkt, utredet og kostnadsvurdert. Og ikke minst klarert forsyningsmessig. Diesel vil være en løsning fram til vi har noe annet sikkert.

Hvilken rolle spiller den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i omstillingen?

–Det har noe med hvordan Norge forvalter sitt ansvar. Å sikre stabilitet i energiforsyningen for næringer og husholdninger i Longyearbyen, som er det viktigste befolkningssenteret på Svalbard, det er en del av ansvaret Norge skal ta for bosetninger i Norge. I tillegg er stabilitet og forutsigbarhet med hensyn til forvaltningen av Svalbard, i tråd med Svalbardtraktaten og ansvaret vi har. Den nordligste delen av Norge er Svalbard og det ansvaret tar vi fullt ut, sier statsministeren resolutt.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram for Stortinget 14. mai og vedtas innen juni og gjelder fra 1. juni. Støre sier i møtet at han tror det vil være enighet om forslagene.

Les også:

Nøkkelord