Enda nærmere en folkehøgskole på Svalbard

Espen Klungseth Rotevatn of Svalbard Folk High School says it is positive that the Stortinget now opens up for the establishing of an Arctic folk high school. (Photo: Private)
Folkehøgskoler har lange tradisjoner i Norge. Nå har Stortinget åpnet opp for en på Svalbard. – Svalbard har en fantastisk natur å by på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


Folkehøgskoler har lange tradisjoner i Norge. Nå har Stortinget åpnet opp for en på Svalbard. – Svalbard har en fantastisk natur å by på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Det har tidligere ikke vært lov med folkehøgskole på Svalbard. Nå har departementet fastsatt en ekstraordinær søknadsfrist slik at det kan søkes om godkjenning av folkehøyskole på Svalbard for oppstart høsten 2019. 

 - Svalbard har storslått arktisk natur å by på, men Svalbard er også ett av stedene der klimaforandringene er mest synlige. Å legge en folkehøyskole på Svalbard vil kunne gi et spennende og unikt tilbud som ikke finnes andre steder, og vil kunne bidra til større oppmerksomhet om nordområdene, sier Sanner i en pressemelding fra Regjeringen.

Å utvikle Arktis krever infrastruktur, og Svalbard ligger utmerket til. Norge må være smarte og sikre vår geopolitisk strategiske posisjon i Arktis. Vi er verdens rikeste land, og vi har verdens nordligste velfungerende arktiske samfunn, skriver Christin Kristoffersen. (Foto: Eirik Berger)
Longyearbyen og Svalbard folkehøgskole kan i følge daglig leder Espen Klungseth Rotevatn bli en viktig start for fremtidens bidragsytere i Arktis. Viktig kunnskap om nordområdene ligger klar og venter på ungdommen. (Foto: Longyearbyen lokalstyre)

Optimistisk

For daglig leder Espen Klungseth Rotevatn i Svalbard Folkehøgskole er dette svært positivt at Stortinget stiller seg åpen til en arktisk folkehøgskole. Selv har han vært med og jobbet fram forslag om lovendring, og som nå ser en mulighet til å bidra til å snu trenden med en synkende norskandel i Longyearbyen.

- Lovendringen som vi selv initierte i 2016 ble vedtatt av Stortinget i slutten av mai, og sanksjonert i statsråd 8. juni. Lovendringen trer i kraft 1. august og Kunnskapsdepartementet har opprettet en ekstraordinær søknadsfrist for Svalbard 15. august. At det opprettes en ekstraordinær frist tar vi som et svært positivt signal, sier Rotevatn.

 Nå gjenstår det å ferdigstille en søknad til utdanningsdirektoratet. For Rotevatn er det viktig å holde trykket oppe og ikke ha åpningen i Stortinget som en hvilepute.

 - Vi søker om godkjenning for 125 elever. Svalbard folkehøgskole har rigget en solid organisasjon hvor KFUK-KFUM er hovedeier, og Longyearbyen lokalstyre er deleier. Da har vi én eier som kan folkehøgskoledrift til fingerspissene, og én lokal eier som kan Svalbard og de lokale forhold. Organisasjonen er nå blitt akkurat slik vi som stiftet den ønsket, sier Rotevatn.

Nå arbeides det for at disse lokalene eid av Studentsamskipnaden skal kunne bygges ut og bli lokaler for Svalbard Folkehøgskole. (Foto: LPO Arkitekter)
Nå arbeides det for at disse lokalene eid av Studentsamskipnaden skal kunne bygges ut og bli lokaler for Svalbard Folkehøgskole. (Foto: LPO Arkitekter)

Satser på det som allerede er

Folkehøgskolen på Svalbard har et ønske om å utnytte det som Svalbard allerede har å by på og vil primært satse på arktiske fag.

- Uten at det betyr bare «hard core» friluftsliv. Vi tenker oss to linjer med naturopplevelser hvor én blir hundekjøring og toppturer mens den andre mer rettet mot ekspedisjoner. Så ser vi for oss en linje med foto og kunst da vi har et stort og aktivt miljø for dette her allerede, forteller Rotevatn.

I tillegg legges det opp til en mer forskerinspirert linje med fag knyttet opp mot UNIS – Universitetssenteret på Svalbard.

- Også her legger vi opp til samhandling med det allerede etablerte på Svalbard. Vi svarer også den generelle kritikken mot folkehøgskoler generelt hvor det har vært etterlyst linjer mot realfag, sier Rotevatn.

Det handler om å skape noe nytt ut av det som allerede er. Også la ungdommen ta del i det rike kunst- og kulturlivet som befinner seg i Longyearbyen

- Så har vi lyst til å utvikle en arena for unge mennesker med fokus på nordområdepolikk, samfunnsvitenskap med grunnlag i arktisk historie. Enten det er natur, kultur eller forskning. Og hadde det ikke vært artig å kunne søke opptak til en fangsmannlinje, gjøre noe helt annerledes i ett år, smiler Rotevatn.

Et demografisk skifte

Rotevatn forteller at det på Svalbard er få mennesker i den aldersgruppen folkehøgskolen satser på.

- Jeg tror det er gunstig å få opp innbyggertallet i denne aldersgruppen. Det er svært få 19 -20-åringer og de vil tilføre samfunnet mye. Jeg ser helt klart utfordringene, som gjelder alle folkehøgskoler med rus og alkohol, men her skal vi ha et stort fokus, sier daglig leder.

Han mener det er fantastisk å oppleve kraften av svalbardpolitikken, at det er rom for å endre lovverket.

- Likevel er det gratis å endre et lovverk. Derfor er det nå det virkelig tøffe arbeidet starter, å få Svalbard folkehøgskole inn i statsbudsjettet. Det er det som koster. Likevel er dette mye aktivitet og en stor andel norsk tilstedeværelse for relativt lite penger, sier Rotevatn.

Han forteller at det allerede er flere som kontakter folkehøgskolen for både jobb og skole.

- Vi har organisasjon, driftsmodell og mulige lokaliteter klare, og sentrale politikere og byråkrater har nok allerede fått med seg at vi er seriøse og profesjonelle. Det vil vår søknad til utdanningsdirektoratet bekrefte. Folk ringer til oss og vil jobbe og gå på Svalbard folkehøgskole. Vi vil kunne snu trenden med synkende norskandel i Longyearbyen. Vi er klare til å starte opp i 2019 - nå er det i realiteten opp til regjeringen når det blir folkehøgskole på Svalbard, sier han.

-  Å legge en folkehøyskole på Svalbard vil kunne gi et spennende og unikt tilbud som ikke finnes andre steder, og vil kunne bidra til større oppmerksomhet om nordområdene, sier kunnskapsministeren.
Nøkkelord