- En veldig god begynnelse

- Dobbeltspor fra Katterat til Katterjokk gjør at man unngår hele Bjørnfjellplatået, og det er vesentlig for driftssikkerheten, sier Åsunn Lyngedal i Ofotbanealliansen. (Foto: Peter Rabijns/Wikimedia)
Åsunn Lyngedal, prosjektleder for Ofotbanealliansen, er svært godt fornøyd med det som er lagt frem som grunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Åsunn Lyngedal, prosjektleder for Ofotbanealliansen, er svært godt fornøyd med det som er lagt frem som grunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029.

-Det er ikke fullfinansiering av tospors bane ennå, men det er et godt og viktig skritt fremover. Den parsellen som det foreslås penger til, to milliarder kroner, er den absolutt viktigste strekningen, fra Katterat stasjon til Katterjokk. Med dette unngår man hele Bjørnfjellplatået, noe som vil være veldig bra med tanke på driftssikkerheten, sier Åsunn Lyngedal til High North News.

LKAB må betale

Forslaget fra Jernbaneverket har to viktige forutsetninger. Den ene er at Sverige bygger 86 kilometer dobbeltspor fra Kiruna og i retning norskegrensen, og andre er at den store brukeren, som er LKAB, betaler en stor andel av utbyggingskostnadene gjennom brukerbetaling.

Hele den foreslåtte parsellen er kostnadsberegnet til fire milliarder, noe som innebærer at malmselskapet må betale to milliarder over en periode på maksimum 30 år.

-Vi skal huske at dette sannsynligvis er den mest lønnsomme jernbaneinvesteringen man kan gjøre, med en beregnet nytteeffekt på 2,09 (netto nytte per budsjettkrone). Da mener man vel det er rett og rimelig at den desidert viktigste brukeren deltar i finansieringen, noe EU-regelverket åpner for, forteller Lyngedal.

Viktig transportåre

I Ofotbanealliansen er man glad for at Jernbaneverket og det svenske Trafikverket har blitt enige om disse anbefalingene.

-Det viser at man er klar over hvor viktig denne transportåren er. LKAB står for 90 prosent av malmproduksjonen i EU, det forteller noe om viktigheten av jernbanen, sier Åsunn Lyngedal.

Foruten dobbeltsporet planlegges det også en oppgradering av terminalen og en forlengelse av sporet på Narvik stasjon, slik at 750 meter lange containertog kan krysses med malmtog. I tillegg planlegges det for bygging av nytt signalanlegg i perioden 2020-2021.

En merkedag for Salten

Regiondirektøren for NHO Nordland, Ole H. Hjartøy er, naturlig nok, svært fornøyd med at Ny by, ny flyplass i Bodø har kommet med blant forslagene fra fagetatene.

-Det er en historisk dag for Bodø og for Salten, sier Hjartøy. Som ordfører i Bodø i forrige periode var han sentral i arbeide med å få dette prosjektet på beina.

Positivt for alle

-Noe av det gledeligste er at prosjektet kan gjennomføres uten å være i konkurranse med andre, f.eks. Hauan i Rana, ved at det finansieres av de merverdiene som frigjøres når flyplassen flyttes, sier Hjartøy, som mener "Ny by - ny flyplass" vil gi positiv energi til hele regionen. 

Se vår oversikt over prosjektene som kan komme i nord her.Både Åsunn Lyngedal og Ole H. Hjartøy er fornøyd med forslagene som er fremmet til ny nasjonal transportplan. Lyngedal gleder seg over to milliarder til Ofotbanen, mens Hjartøy er storfornøyd med at
Både Åsunn Lyngedal og Ole H. Hjartøy er fornøyd med forslagene som er fremmet til ny nasjonal transportplan. Lyngedal gleder seg over to milliarder til Ofotbanen, mens Hjartøy er storfornøyd med at "Ny by - ny flyplass" i Bodø har passert det første nåløyet.

Tags