En rein blir til 20

De fleste rovdyrdrepte reinsdyrne som erstattes, blir aldri funnet. Derfor utløser en dokumentert drept rein erstatning for ytterligere 20 rein, melder NRK.

– Bakgrunnen for dette er at det ikke er mulig å finne alle dyra som er drept. Det ligger også en skjønnsvurdering til grunn når vi behandler søknadene om rovvilterstatninger, forteller seksjonsleder Geir Østereng hos Fylkesmannen i Finnmark.

En oversikt utarbeidet av NRK på bakgrunn av tall fra fylkesmannen, viser at det i femårsperioden 2008-2012 ble søkt erstatning for 253.760 rein i Finnmark. Av disse ble 56.388 erstattet med tilsammen 154 millioner kr.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: