En annerledes hverdag for Norges ambassadør på Island

Reykjavik
Mer enn halve befolkningen på Island bor i og rundt Reykjavik. Foto:  Andreas Tille/Wikimedia Commons.

- Det er klart at det blir jo en annen arbeidshverdag, sier Aud Lise Norheim, Norges ambassadør til Island. På den norske ambassaden på Island foregår arbeidsdagen nå i hovedsak inne på utenriksstasjonen. Planlagte arrangementer er naturligvis avlyst. 

Selv om det ikke er helt folketomt i Reykjavik, er det mye mindre folk i gatene enn vanlig i den ellers turistkjære byen. Island er jo et land hvor turistsektoren er veldig viktig og hvor det alltid er mye turister, sier ambassadør Aud Lise Norheim ved den norske ambassaden på Island. 

- Det vi har sett over tid med utviklingen av coronaviruset før det kom for fullt til Norden, er at turistene begynte å utebli.

Norheim har inntrykk av at ting likevel fortsetter som normalt i byen, men at man tar forholdsregler og følger de rådene som blir gitt fra myndighetene. 

- Men det er klart at vi er alle preget. Man er jo «stuck» der man er nå, og Island er ikke det verste stedet å være «stuck» på. Så finnes det veldig mye ressurser i den enkelte av oss. Vi klarer å mobilisere når vi virkelig må og passer på å ta vare på hverandre. Det har jeg inntrykk av skjer her på samme måte som i Norge.

Ny arbeidshverdag

Den norske ambassaden ligger i et ganske sentralt boligstrøk i Reykjavik, bare en ti minutters spasertur unna Alltinget, Islands parlament. Fra kontoret sitt på den norske ambassaden sier Aud Lise Norheim at den daglige operasjonen for henne som ambassadør på mange måter er forandret.  

Aud Lise Norheim i islandsk vær og natur. Foto: Ketil Jensehaugen. 

- Vi skal jo drive en utenriksstasjon, men det innebærer store endringer ved at vi må passe veldig godt på hvordan folk tar det, passe på å være oppdaterte overfor hverandre, og for å gi ut meldinger om hva som er tiltak og råd fra norske og islandske myndigheter. Og så betyr det at alle arrangementer for mars og april som var planlagt, er avlyst. Så det er klart at det blir jo en annen arbeidshverdag. 

Arbeidsdagen til de ansatte foregår nå i hovedsak inne på ambassaden. Det er lite møtevirksomhet, men på nordisk nivå har de hatt videokonferanse med de andre ambassadene for å holde hverandre oppdatert på hva slags tiltak de forskjellige landene gjør og hva slags råd som gis til egne borgere. 

- Har dere gitt noen generelle råd til nordmenn på Island, eller gjort andre tiltak som berører nordmenn i landet?

- Vi er veldig påpasselig med å henvise til de råd som kommer fra norske myndigheter og fra islandske myndigheter hvis nordmenn på Island lurer på noe. Vi er veldig nøye med å gi det som er offisielle råd og ikke gi noen egne råd utover det. Det er viktig å presisere at folk hele tiden har et ansvar for å følge med og passe på hvordan de forholder seg til rådene som gis. 

Det er utrolig viktig å forholde seg til det som er de offisielle rådene.
Aud Lise Norheim, Norges ambassadør på Island

Tydelige retningslinjer

- Hvilke tiltak har ambassaden gjort knyttet til lokale eller norske ansatte?

- Vi følger de rådene vi har fått gjennom utenriksdepartementet, hvordan utenrikstjenesten skal forholde seg til situasjonen og vi følger lokale råd, sier Norheim.

- Hvis noen føler seg syk må man holde seg hjemme til man er frisk. Vi har også tiltak når skolene blir stengt etter hvert, da de som har barn ikke kan ha med barna på jobb, men må ha hjemmekontor. Det er den type konkrete tiltak som vi gjør. Vi følger de rådene som kommer fra norske myndigheter. 

For de besøkende til ambassaden står håndsprit stående alle steder, for eksempel for de som skal levere dokumenter som ansatte kommer i kontakt med.   

- Så har vi det tiltaket at vi ikke klemmer og ikke håndhilser. Vi la i forrige uke ut en Facebook-oppdatering med råd om hvordan man kan hilse når man ikke kan håndhilse. Vi sender også ut melding på våre Facebook-sider og på hjemmesiden til ambassaden at folk bes om å ringe og avtale tid når de skal hit for å begrense at folk kommer på besøk. 

Norheim forteller at de ikke har hørt om norske borgere som har hatt problemer med hjemreise til Norge, og at for nordmenn generelt som har vært ute og reist gjelder det med å gå i karantene. Ambassaden merker en økning i telefonhenvendelser med spørsmål om råd og veien videre.

- Da henviser vi til offisielle myndigheters informasjon på nettsidene og lenker til det, der finner folk det mest oppdaterte, sier hun. 

Nøkkelord