Dronestrategien klar – men fortsatt usikkert for Andøya

Andøya benyttes allerede av flere nasjonale og internasjonale droneaktører og forskningsmiljøer, heter det i regjeringens første dronestrategi. Men hvorvidt et kommunen får huse et nasjonalt dronesenter, det er fortsatt i det blå. (Foto: Frank Olsen/Wikimedia Commons)
Norges første dronestrategi bringer lite nytt om Andøyas sjanser for å kunne bli valgt ut som en mulig lokasjon for et nasjonalt dronesenter.


Norges første dronestrategi bringer lite nytt om Andøyas sjanser for å kunne bli valgt ut som en mulig lokasjon for et nasjonalt dronesenter.

Norges første dronestrategi noensinne ble nylig offentliggjort, og i det 60 sider lange dokumentet skisser regjeringen hovedutfordringene som er knyttet til bruken av flyvende droner.

Rapporten skisserer også noen av de veivalgene regjeringen ser for seg i fremtiden.

- Det er et etterlengtet dokumentet. Danskene fikk sitt allerede i 2016, sier Anders Martinsen, daglig leder i den norske droneindustriens egen interesseorganisasjon, UAS Norway, til High North News.

Industrien han representerer er voksende. Allerede er det mer enn 3000 norske droneoperatører som bruker droner til profesjonelle formål.

Les også: - Droner vil gi fantastiske muligheter i Arktis

 

- Tid for å realisere

- Strategien gir på mange måter en god oppsummering av mulighetene som finnes. Det er godt å ha et dokument i ryggen slik at vi kan komme videre. Det er et initiativ som vi lenge har etterlyst, sier Martinsen til High North News.

Lederen for UAS Norge er imidlertid ikke bare fornøyd:

- Som bransjeorganisasjon er vi utålmodige. Dokumentet har huller, og det er litt for romslig og uklart. Nå har tiden kommet for at dette må gjøres noe med, og at vi må forsøke å realisere flere av de ønskene som har kommet fra bransjen, sier Martinsen.

 

Usikkert når utredning kommer

Hva de norske nordområdene gjelder er både Svalbard og Andøya omtalt i strategidokumentet.

På Svalbard, hvor man hyppig har brukt fly og helikopter til å løse diverse oppgaver, er det stadig et voksende bruksområde for droner. Blant annet har Telenor begynt å teste droner til inspeksjon av kritisk infrastruktur på øygruppa.

På Andøya har de lenge håpet på klarsignal til å etablere et nasjonalt dronesenter, men i dronestrategien går ikke regjeringen lengre enn å skrive at «Andøya Space Center vurderes som en mulig lokalisering, ettersom dette miljøet er blant de fremste i Norge på forskning og utvikling av dronesystemer».

Stortinget har bedt regjeringen om å utrede en etablering av et nasjonalt dronesenter, men utfallet er – med andre ord - på ingen måte klart.

I strategien begrenser regjeringen seg, uten noen videre tidsangivelse, til å opplyse om at «Utfallet av utredningen vil forelegges Stortinget på egnet måte».  

Ser store muligheter

Den tverrfaglige dronegruppa, som regjeringen etablerte i januar 2017, gjør likevel et poeng av at det ved Andøya Space Center finnes velegnede fasiliteter for uttesting av droner, og et voksende miljø med unik ekspertise på enkelte typer droneoperasjoner.

Andøya benyttes allerede i dag av flere nasjonale og internasjonale droneaktører og forskningsmiljøer, heter det i strategien.

Uavhengig av hvor et nasjonalt dronesenter kan komme til å bli lokalisert, konkluderes det med at et slikt senter vil kunne styrke Norges posisjon i den internasjonale utviklingen som nå foregår innen droneteknologi.

High North News har ikke lyktes med å få en kommentar fra Odd Roger Enoksen, som er daglig leder ved Andøya Space Center.

Les også: Andøya kan plassere Norge i verdenstoppen på satellitter 

Anders Martinsen, daglig leder i bransjeorganisasjonen UAS Norway, er først og fremst opptatt av regjeringens strategi skal virke samlende på hele «drone-Norge».

Må skape synergieffekter

- Jeg ser at det i strategien åpnes opp for å utrede Andøya som testsenter. Det er fabelaktig, men vi trenger flere. Vi kan ikke bare leve av Arktis og nordområdene.

- Nordområdene er unike, og det må vi dra nytte av, men det er mange andre som er gode også. På Vestlandet er de gode på olje og gass, og i Trøndelag er de rå på teknologi. Vi må trekke veksler på hverandre og skape synergieffekter, sier Martinsen.

På mer generelt grunnlag er han imidlertid ikke i tvil om at både de norske og internasjonale nordområdene vil ha stort utbytte av droneteknologien i årene som kommer:

- Nordområdene har noen utfordringer som droner kan være med på å løse. Disse områdene trekkes jo også frem, med at man ser på hvilke typer teknologi som kan anvendes innenfor søk- og redning, og lasting og transport, eksempelvis, sier han.


 

 

Anders Martinsen er daglig leder i UAS Norway, dronebransjens egen interesseorganisasjon. (Foto: UAS Norway)
Anders Martinsen er daglig leder i UAS Norway, dronebransjens egen interesseorganisasjon. (Foto: UAS Norway)

Tags