Disse vil bli sysselmester på Svalbard

Jørn Holme. (Foto: Jarle Vines/Wikipedia Commons)
Sorenskriver i Vestfold, Jørn Holme tiltrådte sin nåværende stilling i 2018. Tidligere har han vært Riksantikvar i ni år, sjef for PST i fem år, førstestatsadvokat for miljøkrimteamet i Økokrim og statssekretær i Bondevik II-regjeringen. (Foto: Jarle Vines/Wikipedia Commons)

Tre kvinner og seks menn ønsker å bli statens øverste representant på Svalbard.

Det skriver Svalbardposten.

Juristen Jørn Holme er en av søkerne på jobben. Holme var riksantikvar fra 2009 til 2018. Han har også ledererfaring fra politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), var etatsleder under Klima- og miljøverndepartementet og har jobbet med miljøforvaltning. Jørn Holme var også førstestatsadvokat i Økokrim i ti år, med hovedansvar for miljøkriminalitet.

En annen sterk kandidat er dommer Cecilie Østensen Berglund.

Andre sterke kandidater på søkerlisten er mangeårig førstestatsadvokat i Troms og Finnmark Lars Fause, tingrettsdommer og mekler hos Riksmekleren Inger-Marie Landfald, og lagdommer Rune Bård Hansen. Hansen har tidligere vært assisterende sysselmann.

I tillegg er én søker unntatt offentlighet, og tre søkere uten relevant bakgrunn, slik at det formelt er ni søkere til stillingen.

Nåværende sysselmester Kjerstin Askholt fratrer i utgangspunktet 1. juni, men det er foreløpig ikke avklart.

Her er søkerlisten:

  • Thorbjørn Gaarder (65), chief credit officer
  • Lars Fause (56), førstestatsadvokat
  • Roy-Kristian Storbæk (30), snekker
  • Francisco de Asis Galvan Diaz (30), arbeidssøker
  • Inger-Marie Landfald (54), tingrettsdommer
  • Unntatt offentlighet (kvinne)
  • Cecilie Østensen Berglund (49), dommer
  • Rune Bård Hansen (63), lagdommer
  • Jørn Holme (61), sorenskriver

Mer om Svalbard:

Nøkkelord