Enstemmig finanskomité støtter krisepakke til reiselivsnæringen på Svalbard

Svalbard is one of the most popular Arctic destinations.  (Photo credit: Gary Bembridge from London, UK (Monacobreen Glacier, Svalbard, Arctic) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons)
En undersøkelse gjort av Visit Svalbard viser at et representativt utvalg lokale bedrifter har hatt et gjennomsnittlig fall i omsetning på 65 prosent under pandemien. (Foto: Gary Bembridge / Wikimedia Commons)
Stortingets finanskomité foreslår en ny krisepakke på 40 millioner kroner til reiselivsnæringen på Svalbard. 

På fredag gikk en enstemmig finanskomité inn for å støtte FrPs forslag om en egen direkte krisepakke på 40 millioner kroner til reiselivsnæringen på Svalbard. 

En undersøkelse gjort av Visit Svalbard viser at et representativt utvalg lokale bedrifter har hatt et gjennomsnittlig fall i omsetning på 65 prosent under pandemien.

Ronny Brunvoll er daglig leder i Visit Svalbard. Han sier at enkelte bedrifter på øygruppen er på randen av konkurs. 

– Det er en klar forventing fra oss at pengene må raskt ut, sier Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard. (Foto: Arktiv)

– Krisepakken er helt nødvendig for at reiselivsnæringen skal overleve videre. Det er en anerkjennelse fra et samlet stortingsflertall. Det er en klar forventing fra oss at pengene må raskt ut. Vi har foreslått en to-trinns modell. Den tar utgangspunkt i akkumulerte tap etter kompensasjonsordningen per 31.12.2020. Vi ønsker også at det er penger igjen som dekker tap frem til man kan drifte som normalt. Vi har en tett og god dialog med Longyearbyen lokalstyre, vi tror ikke dette vil bli et problem å finne ut av, sier Brunvoll. 

Ifølge Brunvold er dette to kriser på en gang. Den ene er den akutte likviditetssituasjonen som mange bedrifter på Svalbard opplever. Samtidig påløper det faste kostnader, og uten inntekter tapper dette bedriftene for egenkapital. Dette kan ødelegge kredittverdigheten og gjøre situasjonen enda vanskeligere for næringen. 

De bedriftene som er mest utsatt er aktivitetsbedrifter, de som lever av å selge primært til turister. Det samme gjelder for overnattingsbedriftene. Noen bedrifter sier det er uker før de kan få konkurs, og andre bedrifter sier det er snakk om måneder, avslutter Brunvoll.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) sier han er glad for å se at det ble en enstemmig komité. 

– Det er godt å se at opposisjonen valgte å støtte Fremskittspartiets forslag. Og at regjeringspartiene på Stortinget så at forslaget fra regjeringen var for dårlig. Innretningen på denne pakken er helt i tråd med det vi ønsker. At lokalstyret i Longyearbyen får disponere disse midlene. Vi har fått fullt gjennomslag for det vi ville, sier Strifeldt.

Les også

Nøkkelord