Norge protesterer mot EUs tildeling av torskekvoter i Svalbardsonen

Fiskevernsonen ved Svalbard ble opprettet i 1977 og strekker seg 200 nautiske mil ut fra grunnlinjen ved Svalbard. Det er Norge som fastsetter fiskerireguleringer i dette området, og formålet med opprettelsen av sonen var først og fremst å oppnå kontroll med fisket i området og forhindre overfiske, skriver NFD. (Foto: Anders Svartberg / Forsvaret). 

– Det er Norge som har enerett til å regulere fisket i fiskevernsonen, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. EU har for 2021 tildelt seg selv en kvote på 28 431 tonn torsk i fiskevernsonen ved Svalbard. Det er drøyt 10 000 tonn mer enn torskekvoten Norge har tildelt EU. 

 

I en pressemelding fredag skriver Nærings- og fiskeridepartementet at EUs kvotefastsettelse i fiskevernsonen ved Svalbard strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten.

– EU har for 2021 tildelt seg selv en kvote på 28 431 tonn torsk i fiskevernsonen. Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, og vi ser svært alvorlig på EUs ensidige kvotefastsettelse. Jeg har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske og vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Torsdag hadde fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møte med EUs miljø-, hav- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius.

–  Dette er helt uakseptabel opptreden av EU. Det er Norge som har enerett til å regulere fisket i fiskevernsonen ved Svalbard, og det er bare Norge som kan tildele EU fiskekvoter i området, sier Ingebrigtsen.

Ny kvote etter Brexit

Norge har for 2021 tildelt EU en torskekvote i fiskevernsonen på 17 885 tonn. 

Storbritannias historiske fiske ble trukket fra da EUs kvote skulle beregnes, skriver departementet. Som følge av Storbritannias uttreden fra EU kan ikke lenger Storbritannias historiske fiske danne grunnlag for kvote til EU.

Det er bare Norge som kan tildele EU fiskekvoter i området.
Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Ikke nødvendigvis koordinert politikk

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt sier til High North News at dette er enda et eksempel på at fiskeri og fiskekvoter er et pågående konflikttema mellom Norge og EU.

– Norge og EU klarer ikke å bli helt enig rundt fiskeri og fiskerkvoter. Det har vi blant annet sett med tanke på snøkrabbestriden mellom Norge og EU. 

 

Les også

Samtidig setter Østhagen spørsmåltegn ved hvor koordinert EUs nylige kvotefastsettelse er. 

Andreas Østhagen, researcher Arctic Affairs and Security Policy, Fridtjof Nansen Institute
Seniorforsker Andreas Østhagen ved FNI forsker blant annet på fiskeripolitikk og sikkerhetspolitikk i nordområdene og Arktis.

– Vi har sett tidligere, blant annet med snøkrabbesaken, at EU ikke har hatt noe koordinert politikk. På den ene siden har man gitt ut lisenser for snøkrabbefangst for EU-fartøy. På den andre siden ønsker ikke EU å skape noen større diskusjon om Svalbardtraktaten. EU har fulgt den norske praksisen siden 1977 og det vil overraske meg hvis de ønsker å lage en større sak om det nå.

– Jeg vil anta at dette kan skyldes en glipp i systemet; at man ikke har forstått hvordan det henger sammen. Det har vi sett tegn på i mange sammenhenger. Når det kommer til stykket er det bare noen få byråkrater i EU-systemet som lager politikken. Er man ikke helt oppdatert, kan det plutselig bli noen glipper, legger Østhagen til.

Ikke kvotebytte i Svalbardsonen

Det pågår nå forhandlinger mellom Norge, EU og Storbritannia om fiskeriavtaler for 2021. 

Til Fiskeribladet har fiskeriminister Ingebrigtsen forklart at Svalbardsonen ikke blir stengt for fartøy fra EU og Storbritannia selv om de norske sonene i Nordsjøen og Barentshavet blir stengt for fiskere fra EU og Storbritannia før avtaler er på plass. 

– Det er separate reguleringer her, som ikke inngår i kvotebytte eller på andre måter blir berørt om vi ikke har fiskeriavtaler for 2021, sier ministeren. 

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i pressemeldingen at Norge helt siden opprettelsen av sonen har tildelt kvoter til tredjeland som fisket i området før sonen ble opprettet, slik at de kan fortsette sitt historiske fiske. Disse kvotene har vært basert på fisket i tiårsperioden før opprettelse av sonen.

De viktigste fangststatene i Svalbardsonen er Spania, Tyskland og UK.  

Les også

Nøkkelord