Disse to mener de har løsningen for å ivareta nordnorsk gruvekompetanse

Christin Kristoffersen og Øystein Rushfeldt jobber for å kunne ivareta den kompetansen som de ansatte i Store Norske innehar. (Foto: Linda Storholm)
Longyearbyens lokalstyreleder Christin Kristoffersen og Nussirdirektør Øystein Rushfeldt frykter for den nordnorske gruvekompetansen og ber staten kjenne sin besøkelsestid.Longyearbyens lokalstyreleder Christin Kristoffersen og Nussirdirektør Øystein Rushfeldt frykter for den nordnorske gruvekompetansen og ber staten kjenne sin besøkelsestid.
 

- Nå har politikerne veldig lenge snakket om at mineral- og bergindustrien skal være en driver for nordnorsk næringsutvikling, hadde Nussir sluppet noe av den byråkratiske tidsbruken de siste seks årene kunne de nå stått klare til å ansette mange av de 270 som nå blir sagt opp i Store Norske, sier Christin Kristoffersen. Hun frykter for hva som vil skje med den arktiske industrikompetansen som er bygd opp gjennom 100 år, og mener det offentlige nå må svinge seg. 

Sammen med Øystein Rushfeldt er hun opptatt av den muligheten som hele landsdelen nå stor overfor.

- Det er mulig å ta ut en stor kompetansegevinst, men det er også mulig å tryne skikkelig, sier Rushfeldt.


Stor gevinst for landsdelen

For i Nussir mangler de ikke hverken metaller eller verdier i bakken, men de kan komme til å mangle kjernekompetanse hvis de får tillatelse til oppstart.

- Og på Svalbard mangler vi ikke arbeidskraft, legger Kristoffersen til, heller tvert i mot.

- Den kompetansen vi trenger i Nussir er nettopp den kompetansen de ansatte i Store Norske besitter. På grunn av at forekomsten vår er formet som en ekstremt stor, lang, plate, er det behov for mye oppfaring og tunneldrift, sier Øystein Rushfeldt.

- Og det er akkurat den typen kompetanse Store Norske er verdensledende på, legger Kristoffersen til. Sammen ser de to nå muligheten til en stor gevinst for landsdelen, gjennom å overføre kunnskapsrike ansatte fra Store Norske til Nussir ASA. Og det gjør bare saken enda bedre at mange av dem som i dag pendler til Svalbard for å jobbe allerede bor i Nord-Norge og like gjerne kan pendle til Kvalsund i Vest-Finnmark, om de ikke velger å flytte dit.

 

Vet ikke når en avklaring kommer

Det hele henger på om Nussir får utslippstillatelse eller ikke. Våren 2014 ble reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen godkjent i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Neste skritt er å få ja eller nei til å deponere avgangsmassene fra driften i Repparfjorden. Det spørsmålet er nå til behandling hos Miljødirektoratet, og selv om det har vært ventet en avklaring i ett år allerede er det fortsatt usikkert når søknaden er ferdigbehandlet.

- Hvis Miljødirektoratet gir dere utslippstillatelse, hvor lang tid vil det ta før dere er i gang?

- Det første vi må gjøre er å gjenopprette en pulverisert tillit i kapitalmarkedet, og hvis vi lykkes der kan det ta et drøyt år før vi kan starte utbyggingsfasen, sier Rushfeldt.

Og i utbyggingsfasen kan han om så sysselsette det meste av arbeidsstokken til Store Norske mener han. Når utbyggingsfasen er over, og kobberselskapet skal over i drift, kan han fortsatt sysselsette opp mot 200 personer.

 

Vanskeligere dag for dag

- Dere tror ikke toget er gått allerede, at behandlingen av Nussirs søknad er så langt unna at det er urealistisk å overta ansatte fra Store Norske?

- For hver dag som nå går blir det bare vanskeligere, for jo lengre tid som nå går, jo flere av de ansatte fra Store Norske vil begynne å jobbe andre steder enn i Nord-Norge, sier Rushfeldt.

Han mener tiden nå må brukes godt. De som nå mister jobben i Store Norske kan for eksempel gå over i dedikerte videreutdanningsprogram som skolerer dem for å gå over i kobber-gruvedrift og annen kobberspesifikk teknologi, en løsning Christin Kristoffersen mener vil være den beste både for de ansatte selv og kompetansen som må bevares.

- Dette er et kanongodt eksempel på hvordan vi både kan ta vare på verdifull kompetanse og samtidig dra utviklingen i landsdelen videre, sier hun.

 

Staten har mange roller

- Men staten kan vel ikke gå inn og sørge for en avklaring slik at Nussir kan starte utbyggingen?

- Staten har mange roller, og mineralstrategien har lagt der gjennom to regjeringer nå, det er mulig for staten å snakke med seg selv og finne en løsning, sier Rushfeldt.

- Fokus er hvordan kompetansen ivaretas, og dette er helt klart et punkt hvor staten kan og bør samhandle med seg selv, både som eiere av Store Norske og som næringsmyndighet, sier Christin Kristoffersen.

-  Vi har privat kapital som står klar til å investere, det er staten det henger på, sier Rushfeldt.

 

Tags