- Det mest konkrete nordområdeprosjektet noensinne

HR Director Bjørg-Anita Joki of the Norwegian Public Road Administration in 2015 traveled to Novosibirsk to see the world’s longest network arc bridge, a bridge stretching across 2,000 meters. The Bøkfjord Bridge measures 300 meters and is of the same kind. The bridge in Siberia was opened by President Putin, who was very impressed with its construction back then. (Photo: NPRA/private)
-Bøkfjordbrua er det mest konkrete nordområdeprosjektet noensinne, sier HR-direktør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen.Dette sier HR-direktør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen, som gleder seg stort over at Bøkfjordbrua i Sør-Varanger og E105 mot Russland snart er ferdig.

Nylig ble deler av brua løftet på plass, en milepæl i et særegent og lang trafikksamarbeid mellom Russland og Norge.

-Det er ingen andre nordområdeprosjekter som er så konkret og som bunner i et samarbeid så lang tilbake. Dette er resultatet av noe vi startet allerede på 90-tallet, forteller Joki, som lenge var avdelingsdirektør i Statens vegvesen Finnmark.


Tett og nært

I 2003 ble samarbeidet regionalisert. Fokus var da trafikksikkerhet på tvers av Norge og Russland.

-Det ble fort nasjonalt fokus på dette samarbeidet både i Russland og i Norge. For oss var det viktig at de på russisk side ble kjent med norsk kjørekultur. Vi diskuterte fag, lærte mye av hverandre og det viste seg at det var store forskjeller, forteller Joki.

Hun forteller at man i Norge hadde god oversikt over ulykker og vegutforming, mens man i Russland var veldig opptatt av å starte opplæringen med trafikksikkerhet så tidlig som i barnehagen.

-Så kom bruprosjektet på banen, vi diskuterte vegfaglige ting, hadde en norsk-russisk arbeidsgruppe og ble enig om at Russland tok ansvar fra Murmansk og til grensen og vi ansvar på vår side. Vi begynte i det små,forteller Joki.

Bøkfjordbrua er en del av oppgraderingen av E105 mellom E6 ved Hesseng til den russiske grensa på Storskog. Totalt omfatter oppgraderingen en strekning på 10 kilometer, inkludert en 690 lang tunnel gjennom Trifonhøgda. (Foto: Statens vegvesen)
Sist helg ble den 120 lange stålbuenløftet på plass på brufestene ved Bøkfjorden i Sør-Varanger. Dermed har E105 mot Russland fått sitt nye landemerke. (Foto: Statens vegvesen)

Port inn til Norge

Bøkfjordbrua, Sør-Varanger nye landemerke, er utviklet av den 86 år gamle sivilingeniøren Per Tveit.

-Tveit sto bak verdens lengste nettverksbuebru i den russiske byen Novosibirsk, en bru jeg reiste for å se i 2015. Det morsomme er at Putin sto for åpningen av denne brua, noe han den gangen omtalte som et unikt og strålende byggverk, smiler Joki.

Nå blir det en 300 meter lang konstruksjon av samme type som den 2000 meter lange brua i Sibir inngangsport til Norge, fra Russland – utviklet av en ung norsk student på 50-tallet.

-Dette er den eneste porten inn til Norge fra Russland, og det er et flott byggverk. Vi har absolutt grunn til å være stolte, sier Joki.

Se video fra da den gigantiske stålbuen ble løftet på plass ved hjelp av tidevann og store hjulsett. (SPTM)

Nøkkelord