Det internasjonale havforskningsrådet utestenger Russland: – Dramatisk, ifølge professor

Overvåkingsutstyr, Havforskningsinstituttet
– ICES har vært et forum der forskere fra øst og vest har møttes uavhengig av politiske forhold, forklarer forskningsprofessor Geir Hønneland. Bilde fra Havforskningsinstituttet testing av overvåkingsutstyr i Barentshavet. (Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet).

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) gir kvoteråd for torskebestanden som Norge og Russland forvalter sammen i Barentshavet. I dag bestemte rådet å suspendere Russland fra deltakelse i dets aktiviteter. 

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) vedtok i dag å midlertidig suspendere alle delegater, medlemmer og eksperter fra Russland fra å delta i ICES-aktiviteter. Det kommer fram i en pressemelding fra ICES. 

– Dette er dramatisk for fiskeriforvaltninga i Nordøst-Atlanteren. ICES gir kvoteråd for alle fiskerier av en viss størrelse i hele det nordøstlige Atlanterhavet, og Russland er en viktig aktør i mange fiskerier her. Russiske forskere har også en veldig sentral rolle i rådet, sier forskningsprofessor Geir Hønneland til High North News.

Hønneland har i en årrekke forsket på det norsk-russisk fiskerisamarbeid i Barentshavet som forskningsprofessor og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han er nå generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Dette er en dramatisk fiskeripolitisk beslutning.
forskningsprofessor Geir Hønneland ved FNI.
Professor Geir Hønneland er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, og har fulgt det norsk-russiske fiskerisamarbeidet i mange år. (Foto: FNI)
Professor Geir Hønneland har tidligere vært direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har fulgt det norsk-russiske fiskerisamarbeidet over mange år. (Foto: FNI)
Geir Hønneland har tidligere vært direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har fulgt det norsk-russiske fiskerisamarbeidet over mange år. (Foto: FNI)

ICES er en mellomstatlig organisasjon for hav- og fiskeriforskning. Rådet inkluderer de 20 kyststatene som grenser til Nord-Atlanteren, inkludert Østersjøen. Dette organet gir kvoteråd for torskebestanden som Norge og Russland forvalter sammen i Barentshavet. 

Hønneland påpeker at fravær av vurderinger og bidrag fra russiske forskere kan føre til et dårligere beslutningsgrunnlag for kvoteanslagene som gis. 

– Men fremfor alt har ICES vært et forum der forskere fra øst og vest har møttes uavhengig av politiske forhold. ICES har jobbet ufortrødent gjennom kald krig og gjennom opp- og nedturer i forholdet mellom Russland og Vesten. Dette er en dramatisk fiskeripolitisk beslutning, uttaler han. 

– På den andre siden er det viktig å huske på at dette er veletablerte samarbeidsstrukturer, som jeg også tror kan reetableres når denne krisen forhåpentligvis tar slutt. 

Vil overvåke situasjonen

Ifølge ICES vil rådets hovedstyre overvåke situasjonen og anbefale en reversering av denne suspensjonen når det er hensiktsmessig.

Geir Huse, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, er en av to norske delegater i ICES-rådet som står bak avgjørelsen om midlertidig utestengelse av Russland.

– Det er selvsagt trist at vi er i denne situasjonen, men det er realitetene vi må forholde oss til. Vi håper at suspensjonen blir kortvarig. Nå er det viktig å jobbe for å finne gode løsninger på hvordan vi kan gjennomføre bestandsvurderinger og gi kvoteråd for bestandene vi deler med Russland, i Barentshavet, sier Huse i en pressemelding fra instituttet. 

– Kvoteråd legger grunnlaget for bærekraftig fiskeri, robuste bestander og økosystem i nord. Derfor må vi håndtere denne situasjonen, både på kort og eventuelt på lengre sikt, legger han til. 

Ifølge Fiskeribladet sier loddeforsker Georg Skaret ved Havforskningsinstituttet at utestengelsen vil ha konsekvenser for arbeidet med rådgivningen.

– Alt er nå litt i det blå. Samarbeidet med Russland om havforskningen er veldig viktig. Det blir bare spekulasjoner om Norge skal gå utenom ICES sin utkastelse av Russland, sa Skaret.

"For å oppfylle vårt oppdrag og våre forpliktelser overfor forespørsler om ICES-råd, krever vi bred deltakelse fra viktige eksperter i våre aktiviteter. Krigen i Ukraina undergraver denne brede deltakelsen i mange multilaterale vitenskapsorganisasjoner, inkludert ICES," skriver rådet i pressemeldingen.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES)

  • Ble dannet i 1902, og har sitt hovedkvarter i København.
  • Er en mellomstatlig organisasjon for havforskning, og et rådgivende organ for fiskeriforvaltningen i de 20 medlemslandene.
  • Målet til ICES er å bidra til bærekraftig bruk av havene.
  • Én av de viktigste tingene ICES gjør er å gi kvoteråd for de viktigste fiskebestandene hvert år.
  • Kvoterådet fra ICES er en faglig anbefaling.
  • Til syvende og sist er det myndighetene i de ulike landene som fastsetter kvotene i sine havområder.
  • Organisasjonen har et nettverk på over 5000 forskere fra mer enn 690 marine institutter. Havforskningsinstituttet er ett av disse instituttene.

Kilde: Havforskningsinstituttet.

Les også

Nøkkelord