Det beste sjømatåret noensinne

Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor. Foto: Linda Storholm
2014 blir nok et historisk år for norsk sjømateksport. Allerede før desember er over er eksportverdien av norsk sjømat større enn noen gang tidligere.
2014 blir nok et historisk år for norsk sjømateksport. Allerede før desember er over er eksportverdien av norsk sjømat større enn noen gang tidligere. 

Eksportverdien i november var på 6,6 milliarder kroner, og totalt i 2014 er det hittil eksportert sjømat til 62,5 milliarder kroner. Det er en økning på 7 milliarder, eller 13 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, i følge Sjømatrådet.

Eksportrekorden fra i fjor er allerede passert med 900 millioner kroner. 

- Allerede ved inngangen til desember er 2014 blitt historiens beste for norsk sjømat. Etterspørselen etter norsk sjømat er svært god og det er nå knyttet stor spenning til hvor stor totaleksporten for året vil bli, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.


Klippfisk til jul

Hittil i år er sjømateksporten 878 millioner høyere enn i 2013.

- Klippfiskeksporten øker kraftig og skyldes den sterke tradisjonen med å servere klippfisk til jul. I Portugal sier hele åtte av ti at de skal spise klippfisk som julemat. Lakseprisen øker fra november 2013, men noe lavere volum av laks tar totalverdien for laks noe ned. I pelagisk næring er det verd å merke seg de rekordstore mengder makrell som eksporteres fra Norge, sier Chramer og viser til en økning på 189 millioner fra november 2013. 

Volumet av laks er gått noe ned, men prisen er samtidig gått opp. Totalverdien av lakseeksporten i november var på 3,9 milliarder kroner. Det er en nedgang på 96 millioner, eller to prosent sammenlignet med fjoråret. 

For 2014 samlet sett er det eksportert laks for 39,6 milliarder kroner, en økning på 4,4 milliarder eller 12 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. 

Det er fortsatt Polen og Frankrike som er de største kjøperne av norsk laks. Prisen i november var i gjennomsnitt 41,12 kroner, mot 39,01 kroner samme tid i fjor. 


Silda går ned, makrellen opp

Eksportverdien av sild falt med 114 millioner kroner, eller 20 prosent, i november. Den samlede verdien endte på 464 millioner for november. Totalt på 2014 er verdien nå 2,3 milliarder kroner. Polen og Litauen var de største markedene for norsk sild i november. 

Makrell har stor økning. Hittil i år er eksportverdien økt med 1,2 milliarder kroner, til totalt 3,9 milliarder sammenlignet med i fjor. For november alene var eksportverdien 598 millioner kroner. Det er Kina og Japan som er de største markedene for makrell i november.  


Verdifull torsk

Også klippfisk og saltfisk øker eksportverdien. Klippfisk hadde en eksportverdi på 413 millioner kroner i november, en økning på hele 65 prosent sammenlignet med november 2013. Størst verdi har klippfisk av torsk, med 276 millioner kroner. Seien utgjør 110 millioner kroner, mens resten fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Portugal er den største avtageren for klippfisk av torsk, mens Brasil er den største importøren av klippfisk av sei. 

Portugal er også det største markedet for saltfisk. Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med fire millioner kroner i november og endte på totalt 45 millioner kroner. 

Eksportverdien av fersk torsk, inkludert filet, økte med 27 millioner kroner i november. Totaleksporten endte på 91 millioner kroner. Nesten alt av fersk torsk eksporteres til EU-land. 

Verdien av fryst torsk, filet inkludert, økte med 54 millioner kroner, til en totalverdi på 258 millioner kroner i november. 57 prosent av den fryste torsken ender i EU-land, mens 41 prosent går til Kina.


Tags