Den russiske Nordflåten øver hyppig i Barentshavet og Kvitsjøen

Den russiske Nordflåtens destroyer Admiral Usjakov i Barentshavet. (Foto: Russlands forsvarsministerium)

Denne uka trener den russiske Nordflåtens destroyer Admiral Usjakov på skarpskyting i Barentshavet – og antiubåtskipet Onega øver på ubåtjakt i Kvitsjøen. Med dette har flåten gjennomført 11 mindre øvinger så langt i mai.

Read this article in english

I starten av mai meldte Forsvaret at det framover forventer både stor alliert og russisk maritim aktivitet i norske nærområder – da blant annet i lys av hektisk alliert øvingsvirksomhet, som marineøvingen Formidable Shield.

Øvingsaktiviteten til den russiske Nordflåtens marinefartøy kan også sies å være hektisk. Så langt denne måneden har det russiske forsvarsministeriet meldt om 11 mindre øvinger i havområdene i nord:

 • 18. mai (a): Det mindre antiubåtskipet Onega øver over flere dager på ubåtjakt og angrep i Kvitsjøen. En ubåt yter på sin side motstand og trener på torpedoangrep mot skipet.
 • 18. mai (b): Angrepsfly av typen Su-25UTG utførte treningsflygninger i arktisk luftrom.
 • 16. mai (a): Det mindre antiubåtskipet Narjan-Mar øvde over få dager på ubåtjakt og angrep ved bruk av dybdebomber i Kvitsjøen. En ubåt trente på torpedoangrep mot skipet.
 • 16. mai (b): Jagerfly av typen Su-33 og Su-30, samt Su-25UTG angrepsfly øvde på kampmanøvere i luftrommet over Kolahalvøya.
 • 15. mai: Destroyeren Admiral Usjakov driver med skarpskytingstrening i Barentshavet denne uka, da artilleriskyting mot både kyst- og sjølmål.
 • 12. mai: Nevnte Narjan-Mar trente på luftvern mot simulerte angrep fra Su-24 bombe- og rekognoseringsfly i Kvitsjøen.
 • 11. mai: Omtalte Onega øvde i Kvitsjøen på ubåtjakt, bruk av antiubåtvåpen og luftvern mot simulerte angrep fra Iljusjin Il-38 maritime patrulje- og antiubåtfly.
 • 10. mai: Mineryddingsfartøyene Jadrin og Solovetskij Junga trente på rydding av miner i Barentshavet utplassert av det mindre antiubåtskipet Brest. De to førstnevnte trente også på artilleriskyting mot imiterte flytende miner, samt samhandling i russisk kystsone.
 • 4. mai: Nevnte Narjan-Mar og Onega trente i Kvitsjøen på artilleriskyting mot sjø-, land- og luftmål, dels simulert av et Iljusjin Il-38-fly.
 • 3. mai: Omtalte Jadrin og Solovetskij Junga øvde på søk, oppdagelse og ødeleggelse av miner i Barentshavet.
 • 2. mai: Det store landgangsskipet Ivan Gren trente på artilleriskyting i Barentshavet mot sjø-, land- og luftmål.

I april gjennomførte Nordflåten også flere øvelser med marinestyrker og flystyrker. På tampen av samme måned ble også en gruppe russiske strategiske bombefly, jagerfly og tankfly identifisert i internasjonalt luftrom utenfor Finnmarkskysten.

LES OGSÅ:

Nøkkelord