De mest leste kommentarene i 2017


Hvilke av kommentarene og kronikkene i High North News fikk flest lesere i 2017? Ganske naturlig: Ulike inn- og utfall i den nordnorske politiske virkeligheten dominerer. Og kommentarer om manglende kunnskap om de samme tema. Men kom Sylvi Listhaug til Nord-Norge for å lære, og er Nord-Norge egentlig et dødfødt prosjekt? Og ganske riktig er landsdelen adskillig mer enn byene Tromsø og Bodø - om noen skulle tro noe annet. 

Kommentarene spenner bredt, og skaper debatt. Det er da også meningen. God lesning!


Invitasjonen til Listhaug topper:"I likhet med president Donald Trump har Sylvi Listhaug valgt seg en bydel i Stockholm som illustrasjon på sin egen skremselspropaganda. Fra torget i Rinkeby maler hun skrekkvisjoner av hvordan Norge vil se ut dersom hun taper valget", skrev redaktør Arne O. Holm den 30. august, og inviterte like godt statsråden til Nord-Norge for å lære integrering.

Hele kommentaren.
Spådom om dødfødsel på 2. plass:


Formidlingskoordinator Helge M. Markusson ved Fram-senteret i Tromsø bannet muligens i kirka da han - i februar - meddelte leserne følgende: 

"Jeg har vegret meg lenge for å skrive det, men jeg klarer ikke holde meg: denne drømmen om det forente Nord-Norge er like dødfødt som prosjektet til den avgåtte landslagstreneren i fotball". 

Hele kommentaren.Folketallsfall på 3. plass blant leserne:Arne O. Holm lånte sitat fra Halvdan Sivertsens  “Kjærlighetsvisa” om “når tegnan blir førr tydelig”, da han kommenterte kløften mellom visjon og virkelighet i den nordnorske befolkningsutviklingen

"Jeg stjeler hans ord, for allerede i dag er tegnene tydelig. Befolkningsveksten de siste årene har stoppet opp, og vil antakelig snus til nedgang de neste årene", noterte Holm i kommentaren "For lite sex - for mye arbeid".

Hele kommentaren.Nr. 4: Ikke lytt til folket!


Når redaktøren i High North News ber norske myndigheter om ikke å lytte til grasrota, er det grunn til å lytte. Det var Longyearbyen lokalstyres behandling av sin egen uttalelse om Store Norske Spitsbergen Kulkompanis fremtid som fikk Arne O. Holm til å kvesse pennen St. Hansaften: 

"Det er, i tillegg til å være historieløst, nærmest kjemisk renset for forståelse av Longyearbyen og Svalbards geopolitiske rolle i norsk internasjonal politikk."


Hele kommentaren.


Nr. 5 - Sikkerhetspolitikk og Andøya:


Norsk sikkerhetspolitikk, eller var det egentlig økonomisk politikk, og hvordan skal man egentlig forstå det politiske rotet omkring Andøya flystasjon? Det var tema for redaktørens kommentar den 26. september, etter at Arbeiderpartiet hadde tapt valget og Andøya etter alt å dømme har tapt slaget.

"Dansen rundt Andøya Flystasjon fortsetter, men dansetrinnene er verken elegante eller i takt med musikken. Den avslører i tillegg et gjentakende problem: Mangel på forsvars- og sikkerhetspolitisk kompetanse, med ståsted i nord", konkluderte Holm.

Hele kommentaren.


Mer enn to byer - 6. plass:Kari Karstensen tråkket muligens på noen ømme tær da hun, ganske korrekt, slo fast at det så absolutt samarbeides godt i Nord-Norge, trass i stadige Bodø-Tromsø-krangler:

"For det mest påfallende ved Nord-Norge er jo at folk ikke bor i Bodø eller Tromsø. Selv om dette er våre udiskutable sentra, og de nesten er alene om skikkelig vekst i folketallet de siste tiårene. For likevel bor bare 26 prosent av innbyggerne i Nord-Norge i disse to byene – og da er både Skjerstad og Sommarøy medregnet", skrev hun 27. mars.

Hele kommentaren.


Gamle menn samles på 7. plass:"Det var flere som hadde reagert, som hadde tvilt på egne øyne. Som også hadde konstatert at tristessen ikke har forlatt de gamle menns konferanser – at barpuppdamer fremdeles er en del av underholdningen. Kanskje ikke så rart at man ikke når frem til ungdommen", undret journalist Arne F. Finne etter Agenda Nord-Norge.

"De gamle menns, litt triste, agenda" ble publisert 16. november.


Hele kommentaren.


Sukker eller kull - en viktig 8. plass:Kanskje hadde norske medier opåpdaget alvoret om det ble produsert sukker eller sjokolade i gruvene på Svalbard? Arne O. Holm stilte spørsmålet i forbindelse med statsbudsjettet - den 1. desember.
"Jeg har knapt nok tall på hvor mange ganger NRK har kjørt debatt om økningen av sukkeravgiften i neste års statsbudsjett, en økning som i sin tur kanskje truer norske arbeidsplasser.

Til gjengjeld er det lett å holde oversikten over diskusjonene om norsk svalbardpolitikk. Den er nesten ikke-eksisterende".

Hele kommentaren.


Dømt til tap, men nr. 9:


Valgkampen og Arbeiderpartiets mageplask - særlig i Nord-Norge - var tema for Arne O. Holms kommentar den 15. september.

"
Som utenriksminister spilte Jonas Gahr Støre Nord-Norge god. Han tegnet opp visjoner og muligheter, og jekket opp nordlendingenes sjøltillit nesten til bristepunktet. Som statsministerkandidat la han derimot nordområdepolitikken mer eller mindre til side, svartmalte den økonomiske situasjon, og beveget seg inn på Senterpartiets distriktspolitiske banehalvdel.
Det var en kamp han og partiet var dømt til å tape".

Hele kommentaren.10. plass - til litt optimisme:


Regjeringens statsrådstunge presentasjon av egen nordområdepolitikk i april ga rom for en smule optimisme i redaktør Holms kommentar.

"Statsministerens tilstedeværelse understreker at dette er et nasjonalt prosjekt, ikke et distriktspolitisk virkemiddel. Nord-Norge er definert som en motor i den nasjonale økonomien i framtida.

At resten av landet knapt får dette med seg er problematisk, men til å leve med".

Hele kommentaren.