Dårlige boforhold bidrar til spredning av tuberkulose blant inuitter

Fem prosent av innbyggerne i Nunavuts hovedstad, Iqaluit, manglet egen bolig i den perioden forskerne gjennomførte sine studier på stedet. Små forbedringer i boligstadard kan bidra til å redusere spredning og forekomst av tuberkulose, mener forskergruppen. (Illustrasjonsfoto: Aaron M. Lloyd, Wikimedia Commons).

Fem prosent av innbyggerne i Nunavuts hovedstad, Iqaluit, manglet egen bolig i den perioden forskerne gjennomførte sine studier på stedet. Små forbedringer i boligstadard kan bidra til å redusere spredning og forekomst av tuberkulose, mener forskergruppen. (Illustion: Aaron M. Lloyd, Wikimedia Commons).

Bedring av boligforhold blant inuitter i Canada kan redusere forekomstene av tuberkulose i befolkningen.

Det slår en gruppe canadiske forskere fast etter å ha gjennomført en større studie i Nunavut (Inuit homeland nord i Canada).

Det har lenge vært kjent at risikoen for tuberkulose er betydelig større for inuitter i Canada enn den øvrige befolkningen av etniske canadiere. I 2016 var forekomstene av tuberkulose 300 ganger høyere blant inuitter enn blant canadiskfødte ikke-urbefolkning.

Trudeau ba om unnskyldning i mars

Canadas myndigheter har lovet å arbeide for å utrydde tuberkulosen blant urbefolkningen nord i landet, og statsminister Justin Trudeau ba så sent som i mars i år inuittene om unnskyldning for den behandlingen folkegruppen var blitt utsatt for under tuberkulose-epidemiene på 1940, -50 og -60 tallet.

Prime Minister Trudeau embraces an attendee (Photo credit: Justin Trudeau)

Canadas statsminister Justin Trudeau ba inuitter om unnskyldning for det de ble utsatt for under tuberkulose-epidemiene midt på 1900-tallet. Her omfavner han en av deltagerne under møtet i Iqaluit, hovedstaden i Nunavut. (Copyright: Justin Trudeau).

Dårlig boligstandard sprer sykdommen

Bedring av boligstandarden kan bedre situasjonen ganske betydelig, mener forskergruppen.

Den nye studien slår fast at bare små og skrittvise forbedringer i boligstandarden, og en reduksjon i antall beboere per rom, kan gi vesentlige bidrag til å bedre situasjonen og hindre spredning av tuberkulose i befolkningen.

Blant annet peker forskerne på at klimatiske forhold gjør det umulig for noen å leve utendørs, slik en del gjør i byområder lengre sør i landet. Blant inuittene resulterer dette i at folk "couch-surfer" - bor midlertidig - hos venner, kjente og/eller slektninger over kortere eller lengre perioder.

Dette bidrar til økt spredning av tuberkulosesmitte.

Halvparten av boligene bør oppjusteres

I hovedstaden Iqaluit, et av samfunnene der studien ble gjennomført, var hele fem prosent av befolkningen uten fast bolig – og bodde midlertidig i andres hjem. Totalt fastslår forskergruppen at halvparten av boligene i Nunavut var overbefolket eller hadde behov for betydelige oppgraderinger – eller begge deler – i det året forskningsstudiene ble gjennomført.

Forskergruppen understreker i artikkelen i Journal of Epidemiology and Community Health at også andre sosiale forhold spiller inn i de relativt høye forekomstene av tuberkulose blant urbefolkningen nord i Canada og på Grønland, der tidligere studier har slått fast at forekomsten av tuberkulose også er svært høy blant grønlandske inuitter.

Kosthold, røyking, alkohol og lav utdanning

Både denne nye studien og tidligere studier peker på dårlig kosthold, røyking av tobakk og marihuana, høyt alkoholforbruk, lavt utdanningsnivå og etnisk tilhørighet som viktige faktorer for hyppigheten av tuberkulose blant inuitter.

For eksempel vises det til at mens 16 prosent av resten av befolkningen i Canada over 12 år røyker daglig, så er dette tallet hele 63 prosent blant inuitter i Nunavut.

Påført av europeiske folkegrupper

Merforekomstene av tuberkulose blant etniske inuitter forklares også ved at urbefolkningen ikke kom i kontakt med europeiske folkegrupper før i forrige århundre, og derfor ikke har hatt tilstrekkelig tid til å bygge opp genetiske motstandsmekanismer mot sykdommen.

Forskernes konklusjon i denne nye studien er imidlertid klar: Bedring av boforholdene for inuittene i Nunavut vil gi et vesentlig bidrag til å redusere spredningen av tuberkulose i befolkningen.

 

Forskningsartikkelen ble først omtalt i Nunatsiaq News.

 

Nøkkelord