Dårlig inntjening for mange fiskemottak i Finnmark

Fiskemottaket i Honningsvåg
Fra sentrum av Honningsvåg. (Foto: Trine Jonassen).

Kun fire av 20 fiskemottak i Finnmark tjener godt, viser en gjennomgang fra Fiskeribladet.

I en undersøkelse av 20 fiskemottak, som Fiskeribladet har gjort, kommer det fram at kun fire tjente gode penger i 2022.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen vises det til at ti mottak gikk i minus, ni i pluss og én i null. Marginene var imidlertid små hos flere av de som gikk i pluss.

De fiskemottakene som kommer best ut er Coast Berlevåg, Tufjordbruket, Gamvik Seafood og Arctic Catch. Når det gjelder omsetning er Tufjordbruket, Båtsfjordbruket og Coast Berlevåg de største. 

Mottakene som Fiskeribladet har sett på er selskaper som ikke er eid Lerøy Seafood Group, Nergård eller Myre fiskemottak. Lyder fisk er heller ikke med.

Flere i næringa trekker fram kvotenedgang, prispress og økende råvarepriser som medvirkende årsaker for situasjonen. Det gjør også daglig leder Tommy Berglund, i Tobø Fisk, et av selskapene som gjorde det dårligst i undersøkelsen. 

– Dette er tøff business: det er mange aktører i næringen, og vi står nå i en situasjon der torskekvoten har gått ned 20 prosent, og trolig skal ned igjen. Dette er ikke noe som vil bli snudd på få måneder, legger Berglund til. 

Også dårligere salgspriser for fisken i 2021 blir trukket fram i dette bildet.

– Vi har hatt en kombinasjon av for høye fiskepriser inn og for lave fiskepriser ut, sier Leif Roger Nylund, daglig leder i Nordvågen AS som tar imot hvitfisk og kongekrabbe.

Les også

Nøkkelord