Danmark vil styrke utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid med Grønland og Færøyene

Lars Løkke Rasmussen, tidligere dansk statsminister i to perioder, er på Grønland for første gang i rollen som utenriksminister. (Foto: Claus Peuckert/Thrane Media)

Danmarks ferske utenriksminister Lars Løkke Rasmussen er nå på Grønland for å drøfte mulighetene for dypere samarbeid med sine grønlandske og færøyske kolleger, samt delta på EUs arktiske forum og urfolksdialog.

Den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen (M) er nå på et tredagers besøk på Grønland som startet tirsdag.

Sentralt på Løkke Rasmussens agenda er drøfting med Grønlands Naalakkersuisoq (minister) for utenrikssaker, Vivian Motzfeldt (Siumut), om hvordan samspillet mellom partene kan styrkes innen utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Tilsvarende samtale vil han også ha med Færøyenes landsstyremann (minister) for utenriksanliggender, Høgni Hoydal (Tjóðveldi).

– Jeg hadde et godt møte med min grønlandske kollega for et par uker siden i København. Nå fortsetter vi samtalen i Nuuk, og den tette kontakten er ikke tilfeldig. Det er en viktig prioritet for regjeringen å styrke samarbeidet mellom Færøyene, Grønland og Danmark – ikke minst om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det krever at vi får en dypere forståelse for hverandres perspektiver. Derfor er jeg glad for å besøke Nuuk så kort tid etter min tiltredelse, sier den danske utenriksministeren i en pressemelding.

Danmarks nye flertallsregjering bestående av Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre tiltrådte 15. desember.

Søker òg mer arktisk samspill med EU

I dag, onsdag, deltar Løkke Rasmussen på EUs arktiske forum og urfolksdialog, som EU-kommisjonen arrangerer i Nuuk i samarbeid med Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyret.

Sentrale tema på arrangementet er framtida for internasjonalt samarbeid i Arktis, EUs engasjement i regionen, samt bærekraftig og inkluderende økonomisk utvikling i regionen.

Utenriksministeren har så langt deltatt i en panelsamtale om førstnevnte tema. På sidelinjen vil han også drøfte videreutvikling av samarbeidet med EU i den arktiske regionen med Virginijus Sinkevičius, EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri.

– Arktis er høyt på dagsordenen i mange hovedsteder verden over. Ikke minst i lys av alt det som foregår rundt oss akkurat nå. Det er godt at EU engasjerer seg i Arktis. Ellers vil andre melde seg frivillig. EU er blant annet en sentral aktør når det gjelder forskning og investeringer i det arktiske området, sier Løkke Rasmussen.

Kontaktutvalg og forsvarsforlik

Ovennevnte kontakt mellom utenriksministrene i Danmark, Grønland og Færøyene utdyper dialogen mellom landenes statsministre.

På et møte i januar ble statsministrene enige om videre samarbeid innenfor utenriks- sikkerhets- og forsvarspolitisk kontaktutvalg – et format som ble etablert mellom de tre landene sommeren 2021.

De ga da uttrykk for at felles adressering og koordinering rundt spørsmål på disse politikkfeltene har særlig stor betydning i nåtidas urolige sikkerhetspolitiske situasjon.

Tettere samarbeid er også høyaktuelt med tanke på det forestående forsvarsforliket i Folketinget, som skal gjelde for perioden 2024-2029.

Skal sikre medvirkning

Grønland er sentral i Danmarks arktiske forsvarssatsing og Naalakkersuisut har fått skriftlig garanti om at det skal involveres i forberedelsene til forsvarsforliket. Det har også vært dialog om liknende inklusjon av Færøyenes landsstyre.

Tirsdag ga Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) en ny bekreftelse på denne tilnærmingen:

– Når det gjelder kommende forsvarsforlik vil vi sørge for tett involvering av Færøyenes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut, samt deres nordatlantiske mandater [i Folketinget, journ. anm.]. Slik får vi tatt riktige beslutninger til beste for hele riksfellesskapet, uttalte Frederiksen i Folketingssalen, rapporterer KNR.

Altinget erfarer dessuten at Grønlands utenrikspolitiske strategi er like om hjørnet, noe som kan bane vei for riksfellesskapets nye felles arktiske strategi.   

Tettere bånd mellom Grønland og EU

For å vende kort tilbake til EUs arktiske forum og urfolksdialog: Dette er første gang at dette arrangementet holdes på Grønland – og lista over arktiske interessenter som deltar er lang. Her er flere representanter for unionen, samt for europeiske regjeringer, sivilsamfunn, industri, forskning og urfolksinstitusjoner.

– At EUs arktiske forum holdes på Grønland er et uttrykk for det gode samarbeidet mellom EU og Grønland. Forumet gir en god mulighet til å møte ansvarlige beslutningstakere i EU og andre representanter. Dette er viktig i den utfordrende tida som verden nå befinner seg i, sier Naalakkersuisoq Motzfeldt i en pressemelding.

I høst ble det også kunngjort at unionen vil styrke sin tilstedeværelse på Grønland ved å åpne et representasjonskontor i Nuuk.

At EU etablerer et slikt nærvær på Grønland handler om geopolitisk posisjonering, men også om at den ønsker å utvikle en bredere forståelse av den arktiske øya og relasjoner med grønlandske aktører, sa Andreas Raspotnik, seniorforsker ved Fridtjof Nansen Institutt, til HNN.

 

LES OGSÅ:

Nøkkelord