Ny avtale sikrer Grønland forsvarspolitisk medvirkning

Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov (S) og Grønlands naalakkersuisoq (minister) for utenrikssaker, næring og handel, Vivian Motzfeldt (Siumut), er enige om forsvarspolitisk samspill. (Foto: Det danske forsvarsministeriet)

Grønlands hjemmestyre har fått skriftlig garanti for at det skal bli involvert i forberedelsene til Danmarks neste forsvarsforlik. Øya er sentral i den danske regjeringens nye arktiske forsvarssatsing.

Fredag undertegnet Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov og Grønlands naalakkersuisoq (minister) for utenrikssaker, næring og handel Vivian Motzfeldt en avtale om grønlandsk delaktighet i forberedelsene til neste forsvarsforlik som vil gjelde fra 2024. Det skriver det danske forsvarsministeriet i en pressemelding.

Avtalen kommer i forlengelsen av en overenskomst mellom ministrene fra mai om prinsippene for implementering av en arktisk kapasitetspakke. Denne skal gi det danske forsvaret nye ressurser til overvåkning og tilstedeværelse i Arktis.

– Jeg er glad for at vi har formalisert inkluderingen av Grønland i neste forsvarsforlik. Det er viktig at vi deltar i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Forsvaret, herunder Arktisk kommando, utfører livreddende oppgaver på Grønland. Oppgaver som det dessverre har blitt flere av det siste året. Jeg ser fram til at vi skal inngå i en dialog med forsvarsministeren og Folketinget om løsningen av disse oppgavene i framtida, sier Motzfeldt.

Den danske forsvarsministeren uttrykker seg langs liknende linjer.

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen tilsier et tettere samarbeid i kongeriket. Med denne avtalen setter vi rammene for inkluderingen av Naalakkersuisut [det grønlandske landsstyret, journ. anm.] i forberedelsene til det neste forsvarsforliket når det gjelder Grønland og Arktis. Jeg ser fram til samarbeidet, uttaler Bødskov.

Forsvarsutdanning og kystradarer

Målet med den arktiske kapasitetspakken på 1,5 milliarder danske kroner er å øke både militær og sivil innsats i Arktis og Nord-Atlanteren.

For Grønland innebærer pakken opprettelse av forsvarsutdanning i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) for å styrke grønlandske borgeres mulighet til å delta i forsvaret av Grønland. Det skal også etableres høyteknologiske kapasiteter for overvåkning, som kystradarer, samt økt militær tilstedeværelse på øya.

Bedre militære overvåkningskapasiteter vil også bidra positivt inn på felt som beredskap og søk og redning, samt miljøovervåkning og klimaforskning, ifølge det danske forsvarsministeriet.

Forventet oppstart for det forsvarspolitiske samvirket mellom den danske regjeringen og Naalakkersuisut er nå til høsten.

Danmark er også i dialog med Færøyenes landsstyre om tilsvarende inklusjon i forberedelsene til forsvarsforliket, da med sikte på kapasitetspakkens tiltak om etablering av en varslingsradar der.

LES OGSÅ:

Nøkkelord