Covid-19 i Arktis: Nordområdene er sårbare, men også enklere å beskytte

Nuuk, Grønland
Nuuk, Grønland: Gjenåpningen av USAs konsulat i Nuuk skjer to måneder etter at USAs annonserte en hjelpepakke på 12.1 millioner dollar til Grønland. (Foto: Pro Studio)

– Det er lettere å stenge deler av de nordlige regionene, og dermed flate ut smittespredningen i nord, sier dansk viruskforsker, Anders Koch. Samtidig kan vi ikke holde samfunnet stengt for alltid, mener UiT-forsker Ørjan Olsvik.

Fortsatt er smittetallene i nordområdene og Arktis relativt lave, sammenlignet med regioner i sør. Det er ingen registrerte smittetilfeller på Svalbard, og flere arktiske regioner er uten dødsfall. Men vi er fremdels i begynnelsen av pandemien og det er vanskelig å anslå hvordan smitten brer om seg de neste ukene.

Dr. Anders Koch. Foto: SSI

Dr. Anders Koch, overlege på avdeling for Infeksjonsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serum Institutt (SSI) i København sier til High North News at deler av nordområdene er ekstra utsatt for viruset.

– Mange arktiske regioner er sårbare for viruset. Helsevesenet har ikke like stor kapasitet i nord som regioner i sør. Dessuten er det lengre avstander mellom steder og mennesker. Hvis folk blir syke der må de i gjennomsnitt reise lengre for å få medisinsk behandling. Men samtidig har man flere muligheter for å redusere spredningen eller i det minste flate ut spredningen, fordi det er enklere å stenge ned deler av de nordlige regionene, sier lege Anders Koch til High North News.

Har det arktiske klimaet noen innvirkning på spredningen av viruset?

– Jeg tror ikke klimaet i seg selv har så stor innvirkning på hvordan viruset sprer seg, men mer med hvordan folk lever i Arktis. Befolkningstettheten i Arktis er lavere, og det gjør at viruset sprer seg tregere på tvers av områdene, sier han.

Har man fått tid i nordområdene til å håndtere viruset, slik at man kan unngå en smitteoppsving, eller er nordområdene bare noen uker bak de sørlige regionene?

– Det avhenger delvis av tiltakene som iverksettes. Hvis vi ser på Grønland som et eksempel, hvor det er lang avstand mellom bosetninger og byer, der er det sannsynlig at viruset ikke vil spre seg like raskt på som i mer urbane områder.

Grønland er en av de regionene i Arktis med lavest infeksjonsrate. Det er registrert 11 personer med COVID-19 der per i dag.

– Hvis de klarer å holde bosetningene og byene virusfrie, er de åpenbart trygge. Men hvis infiserte personer kommer inn på disse stedene, vil viruset sannsynligvis spre seg ganske raskt der, forteller han.

Anders Koch mener det er vanskelig å anslå hvordan smittespredningen vil utvikle seg de kommende månedene.

– Det er veldig vanskelig å komme med noen spådommer. Hvordan dette går avhenger av hvilke tiltak man innfører og i hvilken grad folk følger rådene fra myndighetene.

Ørjan Olsvik. Professor, Institutt for medisinsk biologi (UiT)

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Institutt for medisinsk biologi forteller High North News at samfunnet er nødt til å åpne opp igjen snart.

Har de lokale karantenebestemmelsene i Nord-Norge fungert? Og burde de forlenges?

 Det er veldig vanskelig å vite om de har fungert eller ikke. Vi har ikke en tallfestet effekt av dette. Men vi ser jo at smittetallene er lavere i nord. Disse lokale karantenebestemmelsene har i hvert fall fungert som en mental påminnelse hos folk. Og det gjorde at bedrifter og andre som egentlig skulle reist til Nord-Norge heller tok møtene sine over internett. Men etter påske er planen å åpne opp samfunnet igjen. Vi kan ikke leve sånn her for alltid, sier Ørjan Olsvik til High North News.

Hva er årsaken til at smittetallene er lavere i nord sammenlignet med regioner i sør?

 Det ene er at at vi ikke har hatt den store importen fra utlandet som de i sør har hatt. De fleste av dem som tok dette inn i landet var skiturister som kom fra Nord-Italia og Østerrike. Det var noen slike turister i nord også, men ikke mange. Det andre er at de bor veldig tett i Oslo og Viken, hvor det er en høy grad av smitte akkurat nå.

High North News fortsetter sin kartlegging av coronaviruset i Arktis etter påske.

Totalt antall bekreftede tilfeller av Covid-19 i nordområdene

Totalt antall bekreftede tilfeller av Covid-19 i land som er medlem av Arktisk råd

Nøkkelord