Cold Response: – Du må nesten ha vært her oppe, for å kunne håndtere klimaet, sier sjef FOH

Sjef FOH Yngve Odlo
Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Yngve Odlo rapporterte torsdag om den kommende norskledede NATO-øvelsen Cold Response 2022. (Foto er tatt ved en annen anledning av Torbjørn Kjosvold / Forsvaret).

Scenarioet i militærøvelsen Cold Response handler om forsterkning av Norge i en krisesituasjon. Følgelig må allierte kunne operere under krevende klimatiske forhold, sier Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Yngve Odlo til High North News.

Det er om lag tre uker til den norskledede NATO-øvelsen Cold Response 22 begynner for fullt. Øvelsen er en av de største militærøvelsene i Norge siden den kalde krigen. I løpet av Cold Response vil det være stor militær aktivitet i nord, særlig i Troms; sør for Storsteinnes og nedover mot Narvik. 

Hensikten med øvelsen er å øve totalforsvarskonseptet og samvirket både innad i Forsvaret, sammen med totalforsvaret og allierte. Scenarioet handler om forsterkning av Norge i en krisesituasjon, forklarer Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Yngve Odlo i et intervju High North News. 

– Det er selvfølgelig under krevende klimatiske forhold. Du må på en måte ha vært her oppe, for å evne å håndtere klimaet, legger han til. 

I et tidligere intervju med High North News har talsperson Preben Aursand ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) forklart at Forsvaret allerede nå fasiliterer for kursing og sertifisering av alliert personell for å håndtere klimaet her i nord.

– Dette er svært viktig – og en del av Norges forsvarskonsept, herunder å tilrettelegge for alliert mottak dersom en krise skulle oppstå, sa Aursand. 

Landgangsoperasjoner

Sjef FOH Yngve Odlo legger til at for å komme til Norge må man gjerne krysse sjø eller luft; øvelsen vil inkludere både en landgang- og en klassisk landoperasjon. 

Talsperson Aursand forklarte nettopp at et spesielt trekk ved Cold Response 2022 er at den særlig retter seg mot øving på amfibieoperasjoner, også kalt landgangsoperasjoner. I disse kombineres sjøforsvar, luftforsvar og landforsvar.

– I denne øvelsen er det mer fokus på forsvarsgrenene sjø og luft enn under tidligere øvelser. Ved alliert forsterkning av Norge er sjø- og luftveier sentrale for ilandsetting av styrker. Å beherske overgangene mellom områdene sjø, luft og land er viktig, sa han. 

Nasjonene må ta sine valg

Er det noen frafall eller andre endringer på grunn av sikkerhetssituasjonen i Europa?

– Vi ser ikke noen store endringer per nå, men det er slike ting som er helt normalt og vi må forvente at det blir noen justeringer. Når det er viktige ting som skjer rundt omkring må nasjonene ta sine valg, sier sjef for FOH, Odlo. 

Han legger til at de har notifisert øvelsen på vanlig måte og har invitert observatører fra Russland. Odlo kan imidlertid ikke på nåværende tidspunkt si noe om observatørene har bekreftet at de vil overvære øvelsen.  

Les også

Nøkkelord