Castberg; historisk industriprosjekt – eller klimabombe?

Johan Castberg er tenkt driftet fra et flytende produksjonsskip. (Illustrasjon: Statoil)
Regjeringen foreslår utbygging av Johan Castbergfeltet, mens Naturvernforbundet ber Stortinget si nei til planene.

 

Regjeringen foreslår utbygging av Johan Castbergfeltet, mens Naturvernforbundet ber Stortinget si nei til planene.

I dag sendte olje- og energiminister Terje Søviknes forslaget om utbygging av Johan Castbergfeltet i Barentshavet til Stortinget.

Samtidig kommer kravet fra Naturvernforbundet til Stortinget om at det bør avvise regjeringens forslag av hensyn til klimaforpliktelsene Norge har.


- Historisk utbygging

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet beskriver Søviknes Castbergprosjektet som historisk.

- Utbyggingen av Castberg-feltet er et gigantisk industriprosjekt med høy lønnsomhet. Næringslivet i nord vil få nye forretningsmuligheter og oljemiljøene i Hammerfest og Harstad vil bli styrket. Jeg har stor tro på at olje og gass vil bety enda mer for den nordlige landsdelen framover. Statoil har på vegne av eierne lagt fram en god plan for utbygging og drift som regjeringen anbefaler godkjent, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.


- Legg planen i skuffen

Naturvernforbundet oppfordrer Stortinget til å legge planen i skuffen av hensyn til Norges klimaansvar.

Totalt innebærer en utbygging av Johan Castberg nasjonale utslipp tilsvarende mer enn 250 millioner tonn CO2, skriver forbundet i en pressemelding.


- En klimabombe

- Johan Castberg er en klimabombe av dimensjoner. Utbyggingen vil binde Norge til enorme klimagassutslipp de neste 30 årene og er fullstendig uforenelig med å ta ansvar for å løse vår tids største utfordring.

Vi forventer at Stortinget avviser utbyggingen, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Bak Johan Castberg-utbyggingen står Statoil, Petoro og Eni. Eni står også bak Goliat-utbyggingen.


- Tilliten er tynnslitt

- Utbyggingen har vist seg å være et skandaleprosjekt i norsk oljehistorie.

Vår tillit til oljeselskapene som opererer i Barentshavet er tynnslitt. Vi frykter at man ikke har lært av Goliat og at også denne utbyggingen vil kunne bli en oppvisning i feil, mangler, kostnadsoverskridelser og farlige hendelser, sier Lundberg.


Stortinget avgjør

Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet ble levert til myndighetene 5. desember 2017. Større utbygginger på norsk sokkel legges fram for Stortinget før de godkjennes av Olje- og energidepartementet.

Regjeringen legger i dag Castberg-utbyggingen fram for Stortinget og anbefaler at utbyggingsplanen godkjennes, med enkelte vilkår knyttet til god ressursforvaltning og sikker drift.

Tidligere artikler i High North News om Johan Castbergfeltet
Tags