Carl Bildt advarer norsk industri: - De som ikke forandrer seg, vil tape

Svenskenes tidligere statsminister Carl Bildt retter en advarende pekefinger til lederne i norsk industri. (Foto: Christine Karijord)
- Den rivende teknologiske utviklingen er i ferd med å føre oss inn i en helt ny tid; den fjerde industrielle revolusjon, sier Carl Bildt. Den tidligere svenske statsministeren og utenriksministeren mener både norske og nordiske industriaktører må skjerpe seg hvis de skal klare omstillingen.- Den rivende teknologiske utviklingen er i ferd med å føre oss inn i en helt ny tid; den fjerde industrielle revolusjon, sier Carl Bildt. Den tidligere svenske statsministeren og utenriksministeren mener både norske og nordiske industriaktører må skjerpe seg hvis de skal klare omstillingen.

Bildt, som i dag er en hyppig benyttet foredragsholder på konferanser og tilstelninger verden over, har gjennom årene løp stadig vært i Norge.

- Jeg tilhører dem som tror at mange av våre framtidsmuligheter ligger å utnytte våre muligheter i de nordlige områdene, uttalte han til et par tre hundre tilhørere på konferansen Industri 2015 i Bodø i dag.

- Når jeg reiser rundt i verden blir jeg stolt av det Nord-Europa har klart å bygge frem av industrielle foretak. Vi er dyktige, her i Norden, på å drive globale foretak, sier han og lister opp alt fra Statoil til svenske Ericsson og danske Maersk.


Trender, teknologi og geopolitikk

- Fra slutten av 1980-tallet har vi hatt en eksepsjonell periode for fremgang, slår Bildt fast, før han tegner et bilde av verden av i dag.

Trendene som påvirker verdenssamfunnet - og med det også industrien - er mange, og det handler om langt mer enn vitenskap og teknologi. Bildt snakker om geopolitikkens brutale tilbakekomst, og er innom både Russland, urolighetene i Ukraina og fremveksten av terrorgruppa ISIL, før han drar de store linjene – mot World Economic Forum og utviklingen i kinesisk økonomi.

Om 4-5 år vil den teknologiske utviklingen gjøre at vi lever i en "hyperconnected" verden, med 5G, sier han.
 
- I 2020 vil alle unge mennesker i verden ha en smart teknologisk sak som gjør at de kan være koblet opp til hele verden. Hva betyr det, spør Bildt retorisk.

- At alt vil være tilgjengelig for dem, hele tiden. Det vil gi veldig mange muligheter, men også betydelige risikoer, som må håndteres, svarer han.

I fremtiden er det ikke kjernefysiske våpen som vil utgjøre den største trusselen, mener Bildt. Det er i cyberverdenen - den digitale verdenen - at risikoen er økende.

- Det er ikke bare USA som er målet, sier han.

 -Snakker dere med norske eller svenske sikkerhetstjenester, kan de helt sikkert fortelle mange interessante historier, mener han.


Tyskland, USA og Kina i forsetet

-- Tyskerne snakker om industri 4.0, slår han fast.

- Når man snakker med en tysk politiker eller tysk industrileder i dag, så er det industri 4.0 det snakkes om. Det er den fjerde industrielle revolusjonen man nå holder på å forberede seg for. Det handler om nettverkene og «Internet of things»; det er smarte foretak, det er smarte steder, og det er globale verdikjeder som kommer til å dominere dette.  Det er en en veldig stor industriell omstilling, som både amerikanerne og kineserne jobber med, og som tyskerne også er besluttsomme på at de skal være med på. De satser veldig mye på forskning og utvikling rundt om i verden, sier svenskenes tidligere statsminister. 

Mangel på ingeniører er en av utfordringene, mener Bildt.

Statistikker og undersøkelser viser ifølge Bildt at det i nordisk målestokk er Finland som ligger best an når det gjelder tilfanget av nyutdannede ingeniører.

- I Sverige er vi avhengige av å importere fagfolk ukentlig, fra Serbia og India, når vi trenger ingeniører, sier han, og føyer til at Norge henger enda lengre etter.

- Dere er ikke lengre så gode som dere burde være, advarer han tilhørerne på Industri 2015.

I sum mener han likevel Norden posisjonerer seg relativt godt, selv om både Norge, Sverige, Danmark og Finland kunne gjort det enda bedre, sett i hans øyne.

- Vi må være nettverksklare, for den digitale nettverksstruktur, sier han.

-  Vi har ingen grunn til å skjemmes alt for mye, men en grunn til å strekke oss enda lengre for å være med på denne utviklingen, underbygger han.

 

- Har økonomi til det

- Vi har, i Norden, vært eksepsjonelt dyktige på å gå fra fattigdom til rikdom. Det har vært naturressurser, det har vært jernmalm, olje og skog. Vi har gjort det bra globalt, i noen av de globalt mest krevende bransjene, sier han, i et historisk tilbakeblikk.

- Nå vil den rivende teknologiske utviklingen føre  oss inn i en helt ny tid. Da må vi bli enda bedre, vi må samarbeide bedre, og vises i den europeiske sammenhengen. Vi må innse at den som ikke kan endre seg kommer til å tape. Det er forandringer i foretakene som tar oss inn i denne nye verdenen. Men det finnes ingen grunn til å tro at vi, med våre nordiske økonomier, ikke skal klare å gjøre det en gang til.

- Let’s conquer the world, lyder den tidligere svenske statslederens oppfordring.

Tags