Carbfix bygger lagringsterminal for CO2 på Island

Administrerende direktør i Carbfix Edda Sif Pind Aradóttir. Carbfix er en del av Reykjavik Energy Group. (Foto: NordForsk/Terje Heiestad).

På Island er forberedelser i gang for å bygge et nytt landbasert CO2-lagringsanlegg. Terminalen skal ta imot karbondioksid, transportert med skip fra Nord-Europa, som deretter skal injiseres i berggrunnen.

– Coda-terminalen lanserer en ny klimavennlig industri som er basert på innovative løsninger og oppgraderte klimatiltak. Island tar en førende rolle i Europa gjennom å motta CO2 fra nabolandene for permanent lagring i mineralholdig berg, sier administrerende direktør Edda Sif Pind Aradóttir i det islandske selskapet Carbfix.

Selskapet uttalte nylig at forberedelsene til CO2-lagringsterminalen er godt i gang. Terminalen vil ligge i Straumsvik i det sørvestlige Island, hvor det allerede finnes en industrihavn.

Når driften er i gang, vil anlegget ta imot karbonutslipp fra industri og forurensere i Nord-Europa. Det skal etter planen fraktes med skip som komprimert CO2 i nedkjølt, flytende form.

Lagres i berggrunnen

Når karbondioksidet når anlegget, vil Carbfix bruke teknologi for å sprøyte CO2 inn i basaltholdig berggrunn, hvor det over tid vil bli til stein.

– Naturen lagrer store mengder CO2 i berggrunnen. Carbfix-prosessen skrur opp tempoet på denne naturlige prosessen gjennom å løse opp COi vann før den sprøytes inn dypt under bakken, hvor den blir til faste mineraler i løpet av mindre enn to år. Det eneste man tilfører prosessen er vann, elektrisitet, CO2 og reaktive bergarter som basalter, og hele operasjonen på land vil drives med fornybar energi, skriver selskapet som legger til at unge basaltbaserte bergarter har kapasitet til å lagre mer enn 100 kilo CO2 per kubikkmeter berg.

Flere andre land har allerede pågående prosjekter som omhandler stor-skala karbonlagring. Men mens prosjekter som norske Langskip og nederlandske Porthos sikter på å lagre CO2-utslippene under havbunnen, skiller Carbfix-prosjektet seg ut med at aktiviteten vil være landbasert. Coda-terminalen vil være det første storskala geologiske lagringsprosjektet i Europa som foregår på land.

Tre faser

Forberedelsesfasen starter i 2021 med ingeniørarbeid og innhenting av tillatelser. Boring av de første brønnene er planlagt å skje i 2022, og målet er å starte driften i 2025 og være i full aktivitet innen 2030.

Når Coda-terminale er i full drift forventes den å kunne tilby lagring av tre millioner tonn CO2 årlig. Terminalen vil også kunne lagre CO2 fra lokal industri, samt CO2 fanget fra lufta.

Total investeringsramme er anslått å være 190-220 millioner euro, inkludert driftskostnader og kapitalkostnader.

Les også:

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord