Leserinnlegg: – Klimaspørsmålet angår også norsk sikkerhet

Massevakuering med helikopter på Svalbard
Erna Solbergs første innlegg foran FNs sikkerhetsråd denne uka, vektla at klimaendringene angår norsk sikkerhet. (Foto: Lufttransport)

I sitt første innlegg i FNs Sikkerhetsråd, fremhevet Erna Solberg betydningen av klimaspørsmål for konflikt og sikkerhet i tiden fremover. Klimaendringene redefinerer det globale sikkerhetsbildet, sa hun.

Sikkerhetsrådet har ikke tidligere sett klima i sammenheng med sikkerhetsspørsmål. Det er derfor en svært viktig og betimelig påpekning fra vår statsminister. Prognosene for mange steder i verden er alarmerende. Innen år 2050 forventes mer enn 140 millioner mennesker å bli fordrevet fra sine steder som følge av klimaendringer.

Tolv av de 20 landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer er også rammet av konflikt.

Det er også et budskap som har direkte relevans for norsk sikkerhetspolitikk. Spesielt er dette synlig i nordområdene. Klimaendringene i form av issmelting i Polhavet, medfører at de nordlige kystlinjer i Russland, Canada og USA, gradvis mister noe av den naturlige beskyttelsen som helårsisen inntil nå har gitt dem.

Dette vil i tur endre disse landenes trusselvurderinger og militære beredskapsplaner.

At klima settes på den internasjonale dagsorden også i sikkerhetsspørsmål, er i norsk interesse.

Klimaendringene går fortere i Arktis enn i andre klimasoner. Ikke bare vil dette kunne ramme sårbar natur og unike økosystemer, men også åpne opp nordområdene for ny interesse. Dette gjelder både for handelstrafikk, høsting av naturressurser.

Norge er et lite land i global sammenheng, men et unikt land i Arktis. Ingen andre land har en like stor andel av befolkningen boende nord for polarsirkelen. Våre nordområder inngår som en selvsagt del av nasjonaløkonomien, kunnskapsproduksjon, kulturliv – kort sagt, av landet vårt. Det er ikke snakk om en eksotisk ødemark.

I tillegg forventer vi stor vekst og aktivitet i tiden fremover innen svært lovende sektorer, slik som maritim sektor, klimaforskning og romteknologi nettopp i Nord-Norge.

Dette gir oss unike muligheter, men gjør det også nødvendig for oss å være på vakt. Nordområdene utgjør Norges viktigste strategiske viktigste landsdel.

At klima settes på den internasjonale dagsorden også i sikkerhetsspørsmål, er derfor i norsk interesse. Et første avgjørende skritt for å oppnå dette, er at det kommer inn som en selvsagt betraktning i FNs Sikkerhetsråd.

Norges kampanje for plassen bestod nettopp i et løfte om å fremme dette perspektivet. Derfor er det viktig at Norge gjør nettopp det, i en tidlig fase av vårt medlemskap i rådet i denne omgang. Det fremmer ikke bare et viktig globalt spørsmål, men angår vår egen fremtidige sikkerhet.

Les også:

Nøkkelord